Now showing items 1-100 of 209

  зображення (7)
  модель (7)
  турбо-код (7)
  MAP (6)
  JetIQ (5)
  log-MAP (5)
  база знань (5)
  алгоритм (4)
  булеан (4)
  вейвлет-перетворення (4)
  виявлення облич (4)
  завадостійке кодування (4)
  мовний образ (4)
  стеганографія (4)
  тривалість доїння (4)
  інтерполяція (4)
  blended learning (3)
  language image (3)
  learning management system (3)
  model (3)
  PL-log-MAP (3)
  SOVA (3)
  алгебраїчна система (3)
  довжина слова кода (3)
  доїльна установка (3)
  економічна кібернетика (3)
  експертна система (3)
  коди з максимальною відстанню (3)
  медіанний фільтр (3)
  модель образного мислення (3)
  нечітка логіка (3)
  образ (3)
  образна конструкція (3)
  образне мислення (3)
  передавання інформації (3)
  природно-мовні конструкції (3)
  система (3)
  статистична модель (3)
  стиснення (3)
  тривалість підготовки (3)
  фільтрація (3)
  фільтрація сигналів (3)
  хвилевід (3)
  чутливий елемент (3)
  ідентифікація (3)
  algebraic system (2)
  DVB-RCS (2)
  formal theory (2)
  image construction (2)
  information (2)
  information transmission (2)
  LLR (2)
  max-log-MAP (2)
  optical method (2)
  turbo-coding (2)
  waveguide (2)
  асоціативна пам’ять (2)
  асоціативна пара (2)
  багатопроцесорність (2)
  безпілотні літаки (2)
  блоки підстановки (2)
  веб-технології (2)
  вейвлет (2)
  вимірювальний перетворювач рівню (2)
  волновод (2)
  від’ємний показник заломлення (2)
  групова доїльна установка (2)
  дискримінантна процедура (2)
  дистанційна освіта (2)
  дистанційне навчання (2)
  длительность доения (2)
  длительность подготовки (2)
  ефективність (2)
  завади (2)
  завдання практики (2)
  змішане навчання (2)
  информация (2)
  канал зв’язку (2)
  класифікація (2)
  критерій (2)
  критерій Фішера (2)
  лінгвістичний процесор (2)
  машинне доїння (2)
  медіанна фільтрація (2)
  метод шаблонного вбудовування (2)
  методичні вказівки (2)
  нейронні мережі (2)
  обобщенная структура для работы с информацией (2)
  образная конструкция (2)
  одиниця сенсу (2)
  оптический метод (2)
  оптичний метод (2)
  отрицательный показатель преломления (2)
  оцінка ризику (2)
  паралельні обчислення (2)
  параметри АЦП (2)
  перетворювач рівня рідини (2)
  поле Галуа (2)
  помехоустойчивое кодирование (2)
  підстановочно-перестановочна мережа (2)