Show simple item record

dc.contributor.authorБілинський, Йосип Йосиповичuk
dc.contributor.authorІоніна, Катерина Юріївнаuk
dc.contributor.authorНіколайчук, Андрій Романовичuk
dc.contributor.authorБилинский, Иосиф Иосифовичru
dc.contributor.authorИонина, Катерина Юрьевнаru
dc.contributor.authorНиколайчук, Андрей Романовичru
dc.contributor.authorBilynsky, Yosyp Yosypovychen
dc.contributor.authorIonina, Kateryna Yuriivnaen
dc.contributor.authorNikolaichuk, Andrii Romanovychen
dc.date.accessioned2015-04-08T09:40:44Z
dc.date.available2015-04-08T09:40:44Z
dc.date.issued2012-07-25
dc.identifier71590
dc.identifier.citationПат. 71590 UA, МПК G01N 19/10. Конденсаційний гігрометр [Текст] / Й. Й. Білинський, К. Ю. Іоніна, А. Р. Ніколайчук (Україна). - № u201111871 ; заявл. 10.10.2011 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/481
dc.description.abstractКонденсаційний гігрометр містить джерело світла, термоелектрично регульований охолоджувач, вимірювач температури, фотодетектор, блок регулювання та обчислення і порожнистий світловод у вигляді кювети з конусоподібним торцем введення-виведення випромінювання та віддзеркалювальним торцем, причому вхід блока регулювання та обчислення електрично зв'язаний з виходом вимірювача температури та фотодетектором, а виходи з'єднані з входом джерела світла та термоелектрично регульованим охолоджувачем. Також містить другий і третій термоелектрично регульовані охолоджувачі, другий і третій вимірювачі температури, фокусуючу систему, блок керування фотодетектором, аналого-цифровий перетворювач. Світловод виконаний у вигляді тонкої скляної пластинки з чутливою ділянкою та пристроями вводу-виводу променів у вигляді двох півсфер з різними діаметрами, фотодетектор виконаний у вигляді фотолінійки з кількох фотодіодів, виходи другого і третього вимірювачів температури електрично зв'язані з входами блока регулювання та обчислення, виходи якого з'єднані з другим і третім термоелектрично регульованими охолоджувачами, фокусуюча система розташована між джерелом світла та світловодом, виходи аналого-цифрового перетворювача з'єднані з входом блока керування фотодетектором та входом блока регулювання та обчислення, вихід блока керування фотодетектором з'єднаний з входом фотодетектора, вихід якого з'єднаний з входом аналого-цифрового перетворювача.uk
dc.description.abstractКонденсационный гигрометр содержит источник света, термоэлектрически регулируемый охладитель, измеритель температуры, фотодетектор, блок регулировки и вычисления и полый световод в виде кюветы с конусообразным торцом ввода-вывода излучения и отражающим торцом, причем вход блока регулировки и вычисления электрически связан с выходом измерителя температуры и фотодетектором, а выходы соединены с входом источника света и термоэлектрически регулируемым охладителем. Также содержит второй и третий термоэлектрически регулируемые охладители, второй и третий измерители температуры, фокусирующую систему, блок управления фотодетектором, аналогово-цифровой преобразователь. Световод выполнен в виде тонкой стеклянной пластинки с чувствительным участком и устройствами ввода-вывода лучей в виде двух полусфер с разными диаметрами, фотодетектор выполнен в виде фотолинейки из нескольких фотодиодов, выходы второго и третьего измерителей температуры электрически связаны с входами блока регулировки и вычисления, выходы которого соединены со вторым и третьим термоэлектрически регулируемыми охладителями, фокусирующая система расположена между источником света и светодиодом, выходы аналогово-цифрового преобразователя соединены с входом блока управления фотодетектором и входом блока регулировки и вычисления, выход блока управления фотодетектором соединен с входом фотодетектора, выход которого соединен с входом аналогово-цифрового преобразователя.ru
dc.description.abstractA condensation hydrometer includes a light source, a thermo-electrically controlled cooler, temperature measuring device, photodetector, block for control and calculation and a hollow light guide as a cuvette with a cone-like end for inlet-outlet of radiation and a mirror end, at that the input of the control and calculation block is electrically connected to the output of the temperature measuring device and photodetector, and the outputs are connected to the input of the light source and thermoelectrically controlled cooler, besides that it includes the second and the third thermoelectrically controlled coolers, the second and the third temperature measuring devices, focusing system, block for control of photo-detector, analog-to-digital converter. The light guide is arranged as two hemispheres with different diameters, the photodetector if arranged as a photo-ruler formed of several light-emitting diodes, the output of the second and the third temperature measuring devices are electrically connected to the inputs of the control and calculation block outputs of which are connected to the second and the third thermoelectrically controlled coolers, the focusing system is placed between the light source and the light guide, the outputs of the analog-to-digital converter are connected to the input of the photodetector control block and the input of the control and calculation block, the output of the block for control of photodetector is connected to the input of the photodetector output of which is connected to the input of the analog-to-digital converter.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 19/10
dc.subjectконденсаційний гігрометрuk
dc.subjectконтрольно-вимірювальна технікаuk
dc.subjectвимірювання вологості газівuk
dc.subjectприродній газuk
dc.titleКонденсаційний гігрометрuk
dc.title.alternativeКонденсационный гигрометрru
dc.title.alternativeCondensation hygrometeren
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record