Recent Submissions

 • Вимірювач вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Селецька, Олена Олександрівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
  Вимірювач вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий резистор, перший і другий біполярний транзистор, обмежувальний ...
 • Вимірювач частоти свіп-генератора 

  Кононов, Сергій Павлович; Негур, Андрій Анатолійович; Кононов, Сергей Павлович; Kononov, Serhii Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Вимірювач частоти свіп-генератора, що складається з послідовно з'єднаних блока перестройки, свіп-генератора, змішувача, послідовно з'єднаних формувача міток і блока керування та обчислення, а також першого і другого опорних ...
 • Бездротовий моноімітансний логічний R-елемент "Виключне АБО" 

  Білинський, Йосип Йосипович; Стахов, Володимир Петрович; Билинский, Иосиф Иосифович; Стахов, Владимир Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Stahov, Volodymyr Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Безпровідний моноімітансний логічний R-елемент «Виключне АБО», який містить перший резистор, який підключений одним виводом до першого входу першого перемикача, а іншим виводом до клеми заземлення, другий резистор, який ...
 • Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини 

  Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Билинский, Иосиф Иосифович; Огородник, Константин Владимирович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ogorodnik, Kostiantyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини, який складається з індикатора, приймаючого підсилювача та об'єкта контролю, який відрізняється тим, що введено мікроконтролер, генератор змінної частоти, два ультразвукових ...
 • Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті 

  Білинський, Йосип Йосипович; Ранський, Анатолій Петрович; Городецька, Оксана Степанівна; Білинська, Валентина Павлівна; Билинский, Иосиф Иосифович; Ранский, Анатолий Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті, який включає відбір і підготовку проби з двохстадійним термостатуванням при температурі 50-70 °C та при температурі 15-20 °C з одночасним витісненням ...
 • Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Білилівська, Ольга Петрівна; Крилик, Людмила Вікторівна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом, який містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Селецька, Олена Олександрівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено два біполярні транзистори, два резистори, один з яких вологочутливий, ...
 • Пристрій для аналого-цифрового перетворення 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для аналого-цифрового перетворення, який містить блок вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела вхідного сигналу, який підлягає перетворенню, малорозрядний АЦП, тактовий вхід якого під'єднано ...
 • Паралельно-послідовний аналого-цифровий перетворювач 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Паралельно-послідовний аналого-цифровий перетворювач, який містить m-розрядний паралельний АЦП старших розрядів, аналоговий вхід якого під'єднано до виходу блоку вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела ...
 • Сонячна панель автономної роботи 

  Білий, Руслан Ігорович; Навроцька, Ксенія Сергіївна; Костішин, Сергій Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Сонячна панель автономної роботи, що містить каскад панелей сонячних батарей, шарнірні з'єднання, нерухому основу, причому вихід каскаду панелей сонячних батарей з'єднано із входом шарнірних з'єднань, вихід шарнірних ...
 • Пристрій для аналого-цифрового перетворення 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Пристрій для аналого-цифрового перетворення, який містить перший АЦП, вхід якого під'єднано до вхідної шини пристрою, різницевий підсилювач, перший вхід якого під'єднано до вхідної шини пристрою, другий АЦП, вхід якого ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Селецька, Олена Олександрівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено третій резистор, крім того, один із резисторів є вологочутливим, ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Мартинюк, Володимир Валерійович; Білилівська, Ольга Петрівна; Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено біполярний транзистор, вологочутливий резистор, обмежувальний ...
 • Аналого-цифровий перетворювач 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Аналого-цифровий перетворювач, який у випадку п розрядів містить резистивну матрицю, що складається з 2n-1 резисторів, n-розрядну вихідну шину, шину джерела опорної напруги, 2n-1 лінійки компараторів, інвертувальні входи ...
 • Портативний генератор лінійної дії 

  Білий, Руслан Ігорович; Навроцька, Ксенія Сергіївна; Костішин, Сергій Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Портативний генератор лінійної дії, що містить рухомий циліндричний елемент, статор, причому рухомий циліндричний елемент зв'язаний із статором індукційним зв'язком, який відрізняється тим, що введено правий дамферуючий ...
 • Ультразвуковий вимірювач густини 

  Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Бурдейний, Валентин Борисович; Билинский, Иосиф Иосифович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Ультразвуковий вимірювач густини складається з індикатора, досліджуваного середовища, блоку керування, генератора змінної частоти. Додатково в пристрій введено роздільно-суміщений ультразвуковий перетворювач, причому ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Мартинюк, Володимир Валерійович; Білилівська, Ольга Петрівна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Паралельний аналого-цифровий перетворювач, який у випадку п розрядів містить резистивну матрицю, 2n-1 компараторів, інвертувальні входи яких під'єднано до відповідних виходів резистивної матриці, а виходи компараторів ...
 • Паралельний аналого-цифровий перетворювач 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Паралельний аналого-цифровий перетворювач, який у випадку п розрядів містить резистивну матрицю, 2n-1 компараторів, інвертувальні входи яких під'єднано до відповідних виходів резистивної матриці, а виходи компараторів ...
 • Пристрій для аналого-цифрового перетворення 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Пристрій для аналого-цифрового перетворення, який містить блок вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела вхідного сигналу, який підлягає перетворенню, малорозрядний аналого-цифровий перетворювач, тактовий ...
 • Спосіб позиціонування основної й резервної радіолокаційних систем посадки 

  Кичак, Василь Мартинович; Осадчук, Олександр Володимирович; Воловик, Андрій Юрійович; Кичак, Василий Мартынович; Осадчук, Александр Владимирович; Kychak, Vasyl Martynovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-09-25)
  Спосіб позиціонування основної й резервної радіолокаційних систем посадки полягає в розміщенні апаратних по одну сторону злітно-посадкової смуги (ліворуч або праворуч), на відстані 120-200 метрів від осьової лінії ...

View more