Show simple item record

dc.contributor.authorДембіцька, С. В.uk
dc.contributor.authorКобилянський, О. В.uk
dc.contributor.authorДембицкая, С. В.ru
dc.contributor.authorКобылянский, А. В.ru
dc.contributor.authorDembicka, S. V.en
dc.contributor.authorKobilanskiy, A. V.en
dc.date.accessioned2016-01-24T19:10:51Z
dc.date.available2016-01-24T19:10:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationДембіцька С. В. Застосування дистанційного навчання під час викладання охорони праці [Текст] / С. В. Дембіцька, О. В. Кобилянський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип 41. - С. 287–291.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/5036
dc.description.abstractУ статті обґрунтовані особливості використання елементів дистанційного навчання під час вивчення охорони праці у вищих навчальних закладах. Визначені переваги, які надає студентам електронне навчання та напрями вдосконалення навчального процесу з охорони праці для забезпечення якості знань.uk
dc.description.abstractВ статье обоснованы особенности использования элементов дистанционного обучения при изучении охраны труда в высших учебных заведениях. Определенные преимущества, которые предоставляет студентам электронное обучение и направления совершенствования учебного процесса по охране труда для обеспечения качества знанийru
dc.description.abstractIn the article are considered elements of distance learning during learning labor protection in students of university. The advantages is offered by e-learning students and directions to improve the educational process to ensure quality knowledge.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ТОВ фірма «Планер»uk
dc.subjectохорона праціuk
dc.subjectдистанційне навчанняuk
dc.subjectпідготовка фахівцівuk
dc.subjectвдосконалення навчального процесуuk
dc.titleЗастосування дистанційного навчання під час викладання охорони праціuk
dc.title.alternativeПрименение дистанционного обучения при преподавании охраны трудаru
dc.title.alternativeThe use of distance learning in teaching safetyen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc004.056:061.68


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record