Show simple item record

dc.contributor.authorМартинюк, Тетяна Борисівнаuk
dc.contributor.authorПортянін, Олег Олексійовичuk
dc.contributor.authorБуда, Антоніна Героніївнаuk
dc.contributor.authorМартынюк, Татьяна Борисовнаru
dc.contributor.authorПортянин, Олег Алексеевичru
dc.contributor.authorБуда, Антонина Героньевнаru
dc.contributor.authorMartyniuk, Tetiana Borysivnaen
dc.contributor.authorPotianin, Oleh Oleksiiovychen
dc.contributor.authorBuda, Antonina Heroniivnaen
dc.date.accessioned2015-05-18T11:03:26Z
dc.date.available2015-05-18T11:03:26Z
dc.date.issued2011-06-25
dc.identifier60732
dc.identifier.citationПат. 60732 UA, МПК G06F 7/08. Пристрій для визначення мінімального числа [Текст] / Т. Б. Мартинюк, О. О. Портянін, А. Г. Буда (Україна). - № u201014940 ; заявл. 13.12.2010 ; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/802
dc.description.abstractПристрій для визначення мінімального числа містить групу елементів І, вхідний елемент І, m×n лічильників, де m×n - кількість елементів у матричному масиві чисел, вихідний лічильник, m×n забороняючих елементів І, елемент І-НІ, виходи елементів І групи є виходами пристрою. В нього введено m×n RS-тригерів і m×n елементів НІ, причому входи m×n елементів НІ з'єднані з виходами ознаки нуля відповідних m×n лічильників, а їх виходи з'єднані з S-входами відповідних m×n RS-тригерів, R-входи яких підключені до входу скидання пристрою, а прямі виходи m×n RS-тригерів є відповідними виходами ознак пристрою.uk
dc.description.abstractУстройство для определения минимального числа содержит группу элементов И, входной элемент И, m × n счетчиков, где m × n - количество элементов в матричном массиве чисел, выходной счетчик, m × n запрещающих элементов И, элемент И-НЕ, выходы элементов И группы являются выходами устройства. В него введено m × n RS-триггеров и m × n элементов НЕ, причем входы m × n элементов НЕ соединены с выходами признаков нуля соответствующих m × n счетчиков, а их выходы соединены с S-входами соответствующих m × n RS-триггеров, R-входы которых подключены к входу сброса устройства, а прямые выходы m × n RS-триггеров являются соответствующими выходами признаков устройства.ru
dc.description.abstractThe device to determine a minimum number comprises a group of AND elements, an input AND element, m × n counters, where m × n – number of elements in the matrix number group, an output counter, m × n inhibitory AND elements, an AND-NOT element, AND element outputs of the group are device outputs. In it there are m × n RS flip-flops and m × n NOT elements, where NOT element inputs are connected with zero flag outputs of corresponding m × n counters and their outputs are connected with S-inputs of corresponding m × n RS-flip-flops, the R-inputs being connected to a device reset input and direct m × n RS-flip-flops outputs are corresponding device flag outputs.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06F 7/08
dc.subjectвизначення мінімального числаuk
dc.subjectоптоелектронний пристрійuk
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.subjectоперація порівняння чиселuk
dc.subjectлогіко-часове середовищеuk
dc.titleПристрій для визначення мінімального числаuk
dc.title.alternativeУстройство для определения минимального числаru
dc.title.alternativeDevice to determine minimum numberen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record