Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorПілявоз, Т. М.uk
dc.contributor.authorPiliavoz, T. M.en
dc.date.accessioned2016-02-21T13:27:58Z
dc.date.available2016-02-21T13:27:58Z
dc.date.issued2014-07
dc.identifier.citationПілявоз Т. М. Механізм реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування [Електронний ресурс] / Т. М. Пілявоз // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=3206&p=1. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8540
dc.description.abstractУ статті охарактеризовано основні етапи механізму реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, що забезпечує досягнення цілей та комплексного розвитку підприємства на основі венчурного фінансування.uk
dc.description.abstracthe article describes the main stages of the mechanism for implementing the strategy of accelerating innovation engineering firms that achieve the objectives and integrated development on the basis of venture financing.en
dc.language.isouk_UAuk
dc.publisherДніпропетровський державний аграрно-економічний університетuk
dc.subjectінноваційний розвитокuk
dc.subjectстратегія інноваційного розвиткуuk
dc.subjectвенчурний капіталuk
dc.subjectвенчурне фінансуванняuk
dc.subjectкорпоративне венчурне підприємствоuk
dc.subjectinnovative developmenten
dc.subjectstrategy of innovative developmenten
dc.subjectventure capitalen
dc.subjectventure financingen
dc.subjectcorporate venture capital companyen
dc.titleМеханізм реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансуванняuk
dc.title.alternativeMechanism of implementation strategy to accelerate the innovative development of engineering enterprises based venture financinguk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc330.341:316.422


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу