Recent Submissions

 • Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування 

  Васюра, А. С.; Мартинюк, Т. Б.; Куперштейн, Л. М. (ВНТУ, 2008)
  В монографії розглядається розробка, вдосконалення та дослідження методів та засобів нейроподібної обробки векторних масивів даних, які базуються на принципах порогової паралельної обробки інформації за різницевими зрізами. ...
 • Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень 

  Лужецький, В. А.; Лукічов, В. В.; Васюра, А. С. (ВНТУ, 2014)
  В монографії розглянуто моделі і методи стеганографічного захисту інформації і визначено якості, що впливають на стійкість вбудованих да- них. Наведено узагальнені моделі та методи неадаптивного й адаптивного вбудовування ...
 • Адаптивний метод ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі 

  Лужецький, В. А.; Савицька, Л. А. (ООО «Институт креативных технологий», 2011)
  Теоретичні дослідження і практика застосування архіваторів показали, що не існує універсального неадаптивного методу ущільнення, який забезпечував би однаковий коефіцієнт ущільнення для різних типів даних. Тому наукові ...
 • Информационные и алгоритмические основы математических процессоров Фибоначчи 

  Лужецкий, В. А.; Лужецький, В. А. (ООО «Институт креативных технологий», 2011)
  В разных разделах математики исследуются и используются такие объекты, как целые, действительные, комплексные и гиперкомплексные числа (кватернионы и октавы), векторы п-мерного пространства, полиномы и матрицы. На практике ...
 • Методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі 

  Лужецький, В. А.; Савицька, Л. А. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2013)
  Теоретичні дослідження і практика застосування архіваторів показаи, що не існує універсального методу ущільнення, що забезпечував би однаковий степінь ущільнення для різних типів даних. Тому наукові дослідження спрямовані ...
 • Адаптивне ущільнення даних 

  Кульчицький, А. В. (ВНТУ, 2012)
  Ущільнення даних – це алгоритмічне перетворення даних, яке проводиться задля зменшення їх об‘єму. Головною вимогою, що висувається до прощесу ущільнення, є те, що вихідна (результуюча) послідовність символів повинна ...
 • Класифікація методів ущільнення, що базуються на обчисленні відхилень 

  Лужецький, В. А.; Каплун, В. А. (Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2007-12-18)
  Загальновідомі класифікації не дають змоги повною мірою враховувати можливості різних моделей джерел інформації. Основні відомі методи ущільнення використовують або статистичні характеристики даних, що ущільнюються, або ...