Show simple item record

dc.contributor.authorБортник, Геннадій Григоровичuk
dc.contributor.authorБортник, Сергій Геннадійовичuk
dc.contributor.authorСтальченко, Олександр Володимировичuk
dc.contributor.authorБортник, Геннадий Григорьевичru
dc.contributor.authorБортник, Сергей Геннадьевичru
dc.contributor.authorСтальченко, Александр Владимировичru
dc.contributor.authorBortnyk, Hennadii Hryhorovychen
dc.contributor.authorBortnyk, Serhii Hennadiiovychen
dc.contributor.authorStalchenko, Oleksandr Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2016-03-09T11:52:23Z
dc.date.available2016-03-09T11:52:23Z
dc.date.issued2008-09-25
dc.identifier35500
dc.identifier.citationПат. 35500 UA, МПК H03M 1/12. Пристрій для аналого-цифрового перетворення [Текст] / Г. Г. Бортник, С. Г. Бортник, О. В. Стальченко (Україна). - № u200804101 ; заявл. 01.04.2008 ; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/9065
dc.description.abstractПристрій для аналого-цифрового перетворення містить аналого-цифровий перетворювач, вхід якого під'єднаний до вхідної шини, тактовий вхід - до тактової шини, а вихід - до вихідної шини, блок керування та постійний запам'ятовуючий пристрій, блок керування, вихідну шину. В нього введено буферний регістр, входи якого з'єднані з виходами аналого-цифрового пристрою, а вихід - з першими адресними входами постійного запам'ятовуючого пристрою, цифровий диференціатор, входи якого також з'єднані з виходами аналого-цифрового перетворювача, виходи - з другими адресними входами постійного запам'ятовуючого пристрою, а блок керування містить двійковий лічильник, постійний запам'ятовуючий пристрій та цифровий суматор, лічильний вхід двійкового лічильника з'єднаний з тактовою шиною, а виходи - з адресними входами постійного запам'ятовуючого пристрою блока керування, його виходи з'єднані з другими входами цифрового суматора блока керування, а перші входи якого з'єднані з виходами аналого-цифрового перетворювача, виходи цифрового суматора блока керування з'єднані з входами постійного запам'ятовуючого пристрою, перші входи цифрового суматора з'єднані з виходами буферного регістра, другі входи з'єднані з виходами постійного запам'ятовуючого пристрою, вихід цифрового суматора з'єднаний з вихідною шиною.uk
dc.description.abstractУстройство для аналого-цифрового преобразования содержит аналого-цифровой преобразователь, вход которого подсоединен к входной шине, тактовый вход - к тактовой шине, а выход - к выходной шине, блок управления и постоянное запоминающее устройство, блок управления, выходную шину. В него введен буферный регистр, входы которого соединены с выходами аналого-цифрового устройства, а выход – с первыми адресными входами постоянного запоминающего устройства, цифровой дифференциатор, входы которого также соединены с выходами аналого-цифрового преобразователя, выходы – со вторыми адресными входами постоянного запоминающего устройства, блок управления включает двоичный счетчик, постоянное запоминающее устройство и сумматор, счетный вход двоичного счетчика соединен с тактовой шиной, а выходы – с адресными входами постоянного запоминающего устройства блока управления, его выходы соединены со вторыми входами цифрового сумматора блока управления, первые входы которого соединены с выходами аналого-цифрового преобразователя. Выходы цифрового сумматора блока управления соединены с входами постоянного запоминающего устройства, первые входы цифрового сумматора соединены с выходами буферного регистра, вторые входы соединены с выходами постоянного запоминающего устройства, выход цифрового сумматора соединен с выходной шиной.ru
dc.description.abstractA device for analogue-to-digital conversion comprises an analogue-to-digital converter, input of which is connected to input bus, a clock input- to SCL bus, output - to output bus, a control unit and a read-only memory, a control unit, output bus. In the device it is added a buffer register with inputs connected to outputs of analogue –to-digital device, output – with first address inputs of the read-only memory, a digital differentiator having inputs connected with outputs of the analogue –to-converter, outputs – with second address inputs of the read-only memory. The control unit includes a binary counter, a read-only memory and an adder; complementing input of the binary counter is connected with SCL bus, outputs – with address inputs of the read-only memory of the control unit, its outputs – with seconds inputs of the digital adder of the control unit, first inputs of which are connected with outputs of analogue-to-digital converter. Outputs of the digital adder of the control unit are connected with inputs of the read-only memory, first inputs of the digital adder are connected with outputs of the buffer register, second inputs are connected with outputs of the read-only memory, output of the digital adder – with output bus.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH03M 1/12
dc.subjectавтоматикаuk
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.subjectаналого-цифрове перетворенняuk
dc.titleПристрій для аналого-цифрового перетворенняuk
dc.title.alternativeУстройство для аналогового-цифрового преобразованияru
dc.title.alternativeDevice for analogue-to -digital conversionen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record