Show simple item record

dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадій Дмитровичuk
dc.contributor.authorПросоловська, Віта Віталіївнаuk
dc.contributor.authorТурлюк, Анастасія Василівнаuk
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадий Дмитриевичru
dc.contributor.authorПросоловская, Вита Витальевнаru
dc.contributor.authorТурлюк, Анастасия Васильевнаru
dc.contributor.authorKozhemiako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorDoroschenkov, Henadii Dmytrovychen
dc.contributor.authorProsolovska, Vita Vitaliivnaen
dc.contributor.authorTurliuk, Anastasiia Vasylivnaen
dc.date.accessioned2015-05-27T07:42:38Z
dc.date.available2015-05-27T07:42:38Z
dc.date.issued2010-10-11
dc.identifier53608
dc.identifier.citationПат. 53608 UA, МПК G04C 9/00. Оптоелектронний годинник [Текст] / В. П. Кожем'яко, Г. Д. Дорощенков, В. В. Просоловська, А. В. Турлюк (Україна). - № a201004676 ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 9 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/983
dc.description.abstractОптоелектронний годинник, що містить генератор імпульсів, чотири ключі, формувач імпульсу корекції, п'ять одновібраторів, два диференціюючі кола, керований ключ, три лічильних тригера, схему АБО, три послідовних кола зі світлодіода і резистора, індикатор, виконаний у вигляді оптоелектронних шкал секунд, хвилин і годин, кожний розряд яких включає світлодіод для індикації часу, аноди яких в оптоелектронній шкалі секунд об'єднані і підключені до виходу ключа, вхід живлення якого з'єднаний з входом генератора імпульсів, через перший ключ, перше диференціююче коло і перший одновібратор - з першим входом схеми АБО, через другий ключ - з входом джерела живлення і через друге диференціююче коло, другий одновібратор - з другим входом схеми АБО, вихід якої підключений до входу п'ятого одновібратора і до входу налаштування першого лічильного тригера, лічильним входом з'єднаного з виходом генератора імпульсів, а через третій і четвертий ключі - відповідно з входами третього і четвертого одновібраторів, вхід налаштування генератора імпульсів підключений до входу керування керованого ключа, а входи першого, другого і третього лічильних тригерів підключені до шин керування оптоелектронних шкал відповідно секунд, хвилин і годин, другий вхід першого одновібратора через формувач імпульсу корекції з'єднаний з виходом радіомережі, четвертий лічильний тригер, три оптоелектронні схеми АБО-НІ, в кожний розряд оптоелектронних шкал секунд, хвилин, годин - фототиристор і світлодіод, четверті і п'яті послідовні кола зі світлодіода і резистора і світлодіод, анод якого через перше послідовне коло зі світлодіода і резистора підключений до виходу керованого ключа, а катод через друге і третє послідовні кола зі світлодіода і резистора з'єднаний відповідно з інверсним і прямим входами четвертого лічильного тригера і безпосередньо з виходом п'ятого одновібратора, вхід якого об'єднаний з входами налаштування другого і третього лічильних тригерів і входом налаштування генератора імпульсів, оптичний вихід світлодіода зв'язаний з фототиристором нульового розряду оптоелектронної шкали секунд, катоди світлодіодів парних розрядів оптоелектронних шкал секунд, хвилин і годин об'єднані в шини керування, які підключені до прямих виходів відповідно першого, другого і третього лічильних тригерів, катоди світлодіодів непарних розрядів об'єднані в шини керування, які підключені до інверсних виходів лічильних тригерів, а аноди світлодіодів з'єднані з катодами фототиристорів відповідних розрядів, аноди фототиристорів в кожному розряді всіх оптоелектронних шкал підключені до катодів світлодіодів для індикації часу, аноди яких в оптоелектронній шкалі годин з'єднані з виходом керованого ключа, а в оптоелектронній шкалі хвилин підключені до анодів фототиристорів однойменних розрядів шкали годин, кожний із фототиристорів наступних розрядів оптоелектронних шкал оптично зв'язаний з відповідними світло діодами попередніх розрядів, фототиристори нульових розрядів оптично зв'язані зі світлодіодами п'ятдесят дев'ятих розрядів, оптичний вихід світлодіода п'ятдесят дев'ятого розряду оптоелектронної шкали секунд зв'язаний з першим оптичним входом першої оптоелектронної схеми АБО-НІ, вихід якої підключений до лічильного входу лічильного тригера, а світлодіоди одинадцятого, двадцять третього, тридцять п'ятого, сорок сьомого і п'ятдесят дев'ятого розрядів оптоелектронної шкали хвилин оптично зв'язані з першим, другим, третім, четвертим і п'ятим входами другої оптоелектронної схеми АБО-НІ відповідно, вихід якої підключений до лічильного входу третього лічильного тригера, світлодіоди п'ятнадцятого і сорок п'ятого розрядів оптоелектронної шкали хвилин оптично зв'язані з першим і другим входами третьої оптоелектронної схеми АБО-НІ, вихід якої підключений до лічильного входу четвертого лічильного тригера, вхід налаштування якого з'єднаний з виходом другого одновібратора, світлодіоди першого, другого, третього, четвертого і п'ятого послідовних кіл зі світлодіодів і резисторів оптично зв'язані відповідно з фототиристорами нульових розрядів оптоелектронних шкал хвилин і годин, фототиристором тридцятого розряду оптоелектронної шкали годин, другим входом першої оптоелектронної схеми АБО-НІ, шостим входом другої оптоелектронної схеми АБО-НІ, виходи третього і четвертого одновібраторів через четверте і п'яте послідовні кола зі світлодіодів і резисторів підключені до виходу керованого ключа, відрізняється тим, що в нього введено сенсорний елемент, лічильник імпульсів, дешифратор, п'ять світлодіодів, джерело живлення, дві оптоелектронні схеми І-НІ, схему І, причому сенсорний елемент з'єднаний з лічильником імпульсів, який в свою чергу з'єднаний з дешифратором, перший вихід якого з'єднаний з першим входом оптоелектронної схеми І-НІ, другий вхід якої з'єднаний з генератором імпульсів, другий вихід - другим входом оптоелектронної схеми І-НІ, перший вхід якої з'єднаний з генератором імпульсів, четвертий вхід - з другим входом оптоелектронної схеми І, перший вхід якої з'єднаний з генератором імпульсів, плюс джерела живлення з'єднаний з диференційним колом і входом живлення ключа, катоди двох світлодіодів з'єднані з виходами оптоелектронних схем І-НІ, а аноди - з виходом ключа, анод п'ятого світлодіода з'єднаний з виходом ключа, а катод - з анодом четвертого світлодіода, катод якого з'єднаний з анодом третього світлодіода, катод якого - з виходом одновібратора, колектор транзистора з'єднаний з катодом світлодіода, база об'єднана з входом резистора, вихід якого з'єднаний з мінусом джерела живлення і з входом резистора, вихід якого з'єднаний з анодом діода, катоди парних розрядів оптоелектронних шкал якого об'єднані з катодами діодів та з'єднані з прямими виходами лічильних тригерів, а непарних розрядів -з інверсними.uk
dc.description.abstractОптоэлектронные часы содержат генератор импульсов, четыре ключа, формирователь импульса коррекции, пять одновибраторов, две дифференцирующих цепи, управляющий ключ, три счетных триггера, схема ИЛИ, три последовательных цепи из светодиода и резистора, индикатор, выполненный в виде оптоэлектронных шкал секунд, минут и часов, каждый разряд которых включает светодиод для индикации времени, аноды которых в оптоэлектронной шкале секунд объединены и подключены к выходу ключа. Введены сенсорный элемент, счетчик импульсов, дешифратор, пять светодиодов, источник питания, две оптоэлектронные схемы И-НЕ, схема И.ru
dc.description.abstractAn optoelectronic watch comprises a pulse generator, four switches, a correction pulse shaper, five univibrators, two differentiating circuits, a monitoring key, three toggle flip-flops, an OR-circuit, three series circuits consisted of a light-emitting diode and a resistor, an indicator made as a optoelectronic scales of seconds, minutes and hours, each charge being involved a light-emitting diode for time indication, the anodes in the optoelectronic scale of seconds being united and connected to a key output. There is a sensing element, a pulse counter, a decoder, five light-emitting diodes, electric power supply, two optoelectronic NOT-AND circuits, AND-circuit.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG04C 9/00
dc.subjectоптоелектронний годинникuk
dc.subjectінформаційно-вимірювальна технікаuk
dc.titleОптоелектронний годинникuk
dc.title.alternativeОптоэлектронные часыru
dc.title.alternativeOptoelectronic watchen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record