Show simple item record

dc.contributor.authorМартинюк, Тетяна Борисівнаuk
dc.contributor.authorХом'юк, Віктор Вікторовичuk
dc.contributor.authorКоваль, Олександр Анатолійовичuk
dc.contributor.authorДзісь, Микола Вікторовичuk
dc.contributor.authorМартынюк, Татьяна Борисовнаru
dc.contributor.authorХомюк, Виктор Викторовичru
dc.contributor.authorКоваль, Александр Анатольевичru
dc.contributor.authorДзись, Николай Викторовичru
dc.contributor.authorMartyniuk, Tetiana Borysivnaen
dc.contributor.authorKhomyuk, Viktor Viktorovychen
dc.contributor.authorKoval, Oleksandr Anatoliiovychen
dc.contributor.authorDzis, Mykola Viktorovychen
dc.date.accessioned2015-05-27T07:48:19Z
dc.date.available2015-05-27T07:48:19Z
dc.date.issued2010-10-11
dc.identifier53552
dc.identifier.citationПат. 53552 UA, МПК G06F 7/50. Конвеєрний пристрій [Текст] / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом'юк, О. А. Коваль, М. В. Дзісь (Україна). - № u201004277 ; заявл. 13.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 7 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/984
dc.description.abstractКонвеєрний пристрій, який містить п входів і п комірок, блок порогового оброблення, крім того, і-та комірка містить суматор-віднімач, суматор, мініматор, три регістри, D-тригер, мультиплексор і комутатор, причому перший вхід і-ої комірки з'єднаний з першим входом мультиплексора, вихід якого підключений до входу першого регістра, вихід якого з'єднаний з першим входом суматора-віднімача та першим входом мініматора, вихід якого з'єднаний з третім регістром, а вихід другого регістра з'єднаний з першим входом комутатора та другим входом суматора-віднімача, перший вихід якого з'єднаний з другим входом мультиплексора, а другий вихід з'єднаний з D-входом D-тригера, R- вхід якого підключений до входу установлення в початковий стан пристрою, інверсний вихід D-тригера підключений до другого входу комутатора, вихід якого є першим виходом і-ої комірки, другий вхід мініматора і-ої комірки з'єднаний з другим виходом (і-1)-ої комірки, перший вхід суматора і-ої комірки з'єднаний з третім виходом (і-1)-ої комірки, другий вхід з'єднаний з першим виходом (і+1)-ої комірки, а вихід суматора є третім виходом і-ої комірки, вихід третього регістра є другим виходом і-ої комірки, керувальний вхід мультиплексора підключений до керувального входу пристрою, вхід другого регістра є другим входом і-ої комірки, в першій комірці вихід першого регістра є другим виходом першої комірки, а перший вхід суматора з'єднаний з виходом комутатора, при цьому в n-ій комірці вхід третього регістра з'єднаний з виходом суматора, а вихід з'єднаний з другим входом суматора, вихід мініматора з'єднаний з входом другого регістра, а також підключений до другого входу (n-1) комірок, блок порогового оброблення складається з суматора-віднімача, регістра, мультиплексора, комутатора, D-тригера, елемента АБО, причому вихід мультиплексора блока порогового оброблення підключений до входу регістра, вихід якого з'єднаний з першим входом суматора-віднімача, перший вихід якого з'єднаний з другим входом мультиплексора, а другий вихід з'єднаний з першим входом елемента АБО, до другого входу якого підключений третій вихід суматора-віднімача, вихід елемента АБО з'єднаний з D-входом D-тригера, R- вхід якого підключенний до входу установлення в початковий стан пристрою, перший вхід мультиплексора з'єднаний з входом порога блока порогового оброблення, а його керувальний вхід з'єднаний з керувальним входом пристрою, вихід комутатора підключений до другого входу суматора-віднімача, а третій вихід (n-і)-ої комірки пристрою підключений до першого входу комутатора блока порогового оброблення, причому другий вихід суматора-віднімача і-ої комірки з'єднаний з третім входом мініматора цієї комірки, а другий вихід третього регістра є четвертим виходом і-ої комірки, який з'єднаний з четвертим входом мініматора (і+1)-ої комірки, другий вихід суматора-віднімача першої комірки є її четвертим виходом, а другий вихід мініматора n-ої комірки є виходом сигналу "Кінець" пристрою, який відрізняється тим, що введено в n-ну комірку другий комутатор, а в блок порогового оброблення елемент І i другий комутатор, у блоці порогового оброблення прямий вихід D-тригера з'єднаний з другим входом елемента І, а його перший вхід з'єднаний з другим виходом мініматора n-ої комірки, вихід елемента І з'єднаний з другим входом другого комутатора, перший вхід якого з'єднаний з виходом регістра блока Порогового оброблення, вихід другого комутатора є виходом результату пристрою, а другий вхід першого комутатора блока порогового оброблення підключений до другого керувального входу пристрою, в n-ій комірці вихід третього регістра підключений до першого входу другого комутатора, його другий вхід з'єднаний з другим виходом мініматора цієї комірки, а його вихід є виходом суми пристрою.uk
dc.description.abstractКонвейерное устройство содержит n входов и n ячеек, блок пороговой обработки, кроме того, i-та ячейка содержит сумматор-вычитатель, сумматор, миниматор, три регистра, D-триггер, мультиплексор и коммутатор. Дополнительно введен в n-ную ячейку второй коммутатор, а в блок пороговой обработки элемент И и второй коммутатор. В блоке пороговой обработки прямой выход D-триггера соединен со вторым входом элемента И, а его первый вход соединен со вторым выходом миниматора n-ой ячейки.ru
dc.description.abstractThe conveyer device comprises n inputs and n cells, a thresholding unit, besides i-cell comprises an adder-subtracter, an adder, a minimator, three registers, a D-flip-flop, multiplexer and a switching unit. In addition there is n-cell to enter to the second switching unit and in the thresholding unit there is an AND element and the second switching unit. The D-flip-flop direct output in the thresholding unit is connected with second AND element input and its first input is connected with a n-cell minimator output.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06F 7/50
dc.subjectконвеєрний пристрійuk
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.subjectавтоматикаuk
dc.subjectоброблення вхідного масиву данихuk
dc.titleКонвеєрний пристрійuk
dc.title.alternativeКонвейерное устройствоru
dc.title.alternativeConveyer deviceen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record