Recent Submissions

 • Про задачу комплексного діагностування високовольтних комутаційних апаратів 

  Дідушок, О. В. (ВНТУ, 2016)
  Здійснено огляд існуючих методів і засобів діагностики високовольтних вимикачів, та проведено аналіз причин їх несправностей в залежності від типу комутаційного апарату.
 • Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи 

  Малогулко, Ю. В.; Семенюк, Ю. В. (ВНТУ, 2016)
  Досліджено вплив вітрових електричних станцій на режим роботи локальної електроенергетичної системи, окремі питання стосовно стабільної роботи таких станцій у складі енергосистеми та проблеми керування локальною електричною ...
 • Сучасні енергоефективні конвективні сушарки 

  Фінік, І. В.; Співак, О. Ю. (ВНТУ, 2016)
  Подано огляд сучасних комбінованих методів сушіння різноманітної, в тому числі і сільськогосподарської сировини. Розглянуто ефективні методи енергопідводу теплоти до сировини, що сушиться та способи підви-щення інтенсивності ...
 • Бездротовий пристрій обміну короткими кодованими повідомленнями 

  Сілін, А. О. (ВНТУ, 2016)
  Дослідження присвячені розробці апаратної та програмної частин мікропроцесорного пристрою ідентифікації людей та транспортних засобів на основі коротких кодових повідомлень. Розроблено алгоритм функціонування пристрою і ...
 • Розробка швидкодіючих засобів кодування циклічних кодів 

  Савчук, О. І. (ВНТУ, 2016)
  Дано теоретичне обґрунтування на основі теорії лінійних послідовних схем, рекурентного і згорткового способів кодування циклічних кодів. Розроблено швидкодіючі програмні і апаратні засоби згорткового способy кодування ...
 • Порівняльний аналіз Apache Spark та Apache Flink для роботи з Big Data 

  Польгуль, Т. Д. (ВНТУ, 2016)
  У даній роботі здійснено порівняльний аналіз програмних платформ оброблення даних Apache Spark та Apache Flink для роботи з Big Data
 • Швидкодіючий НВЧ калібратор 

  Кононов, С. П.; Миргородський, М. М.; Гончарук, С. О. (ВНТУ, 2016-03)
  Розглянуто калібратор, який формує частотну шкалу в НВЧ діапазоні. Калібратор побудовано за двоканальною схемою із застосуванням стробоскопічних змішувачів.  
 • Засоби визначення густини газового потоку 

  Столяр, А. В. (ВНТУ, 2016-03)
  Запропоновано аналіз методів визначення густини газового потоку, та розглянуто прилади до даних методів.  
 • Огляд приладів діагностики захворювань ока 

  Строватський, А. В. (ВНТУ, 2016-03)
  В даній роботі розглядаються прилади для діагностики захворювань ока, а саме: офтальмометр,рефрактометр (для визначення рефракції і кривизни рогівки),фото офтальмоскопи,авто рефрактометри.
 • Пристрій вимірювання просторового постійного магнітного поля 

  Альтман, О. І.; Осадчук, О. В.; Коваль, К. О.; Притула, М. О. (ВНТУ, 2016-03)
  Запропонована схема пристрою вимірювання просторового постійного магнітного поля, в якому за рахунок введення нових елементів і зв'язків досягається можливість перетворення сигналу інформативної амплітуди  в інформативну ...
 • Пристрій для програмування елемента пам‘яті на базі ХСН 

  Слободян, І. В. (ВНТУ, 2016-03)
  Розглянуто стан і проблеми розвитку енергонезалежних цифрових пристроїв зберігання інформації на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника. Запропоновано нову структурну схему пристрою для читання/запису інформації ...
 • Дослідження кульшового суглоба на основі рентгенівських знімків 

  Гуральник, А. Б. (ВНТУ, 2016-03)
  Представлено контурний детектора рентгенівських зображень для діагностування дисплазії кульшового суглоба.
 • Мультиімітансні логічні елементи 

  Печолат, І. М. (ВНТУ, 2016-03)
  Представлено мультиімітансний логічний елемент «АБО-НІ» на відрізках лінії передачі, робота якого базується на використанні нечіткого імітанса.. Проведені дослідження для випадку чисто реактивних вхідних імітансів, показали, ...
 • Пристрій для вимірювання частоти сигналів в лініях зв’язку 

  Дмитрович, Д. І.; Городецька, О. С. (ВНТУ, 2016-03)
  Розроблено пристрій для вимірювання частоти сигналів в лініях звязку. Здійснено обгрунтування вибору та опис роботи  пристрою, обґрунтовано принцип вимірювання частоти та часових інтервалів.
 • Методи дослідження частотних каналів у мережах стандарту 802.11 

  Михалевський, Д. В.; Тіщенко, І. Б. (ВНТУ, 2016-03)
  В даній роботі на основі дослідження особливостей роботи безпровідного каналу стандарту 802.11, було запропоновано засіб для оцінки параметрів частотних каналів у діапазоні 2,4 ГГц.
 • Ефективні методи кодування мультимедійного трафіку 

  Михалевський, Д. В.; Янковчук, Д. О. (ВНТУ, 2016-03)
  В даній роботі, на основі проведених досліджень, було запропоновано засіб для оцінки параметрів якості відеозображення, який дозволяє оцінювати будь-який метод кодування та його ефективність.
 • Бортовий реєстратор для радіокерованих літаків 

  Каплунський, О. В. (ВНТУ, 2016-03)
  Запропоновано пристрій, який зберігає недавню історію польоту через записи деяких параметрів, зібраних у кілька разів за секунду. До вимірювальних параметрів відносяться відомості про стан матеріальної частини та навігаційні ...
 • Застосування біомеханічного екзоскелету в медицині 

  Рябоконь, В. В. (ВНТУ, 2016-03)
  Розглянуто покращення життя людини за допомогою екзоскелету. Досліджено класифікацію екзоскелетів.
 • Моделювання електричних властивостей біологічної мембрани 

  Франюк, О. П. (ВНТУ, 2016-03)
  Сучасна електроніка, в наш час, являється найбільш ефективним засобом моделювання складник процесів, що здійснюються в середині клітини людини. Біологічна мембрана під час наукового дослідження веде себе як паралельно ...
 • Вимірувач рівня рідини на основі ємнісного датчика 

  Тарас, В. І. (ВНТУ, 2016-03)
  В роботі запропоновано вимірювач рівня рідини на основі ємнісного датчика, який може вимірювати об’ємну кількість рідини. Даний вимірювач містить коливальний контур з вихідним частотним сигналом. Наведено функцію перетворення ...

View more