Recent Submissions

 • Електронний уряд: еволюція системи державного управління 

  Горобчук, О. А. (ВНТУ, 2016-03)
  В статті розповідається про поняття «електронний уряд». Досліджено реалізації електронного уряду у країнах світу. Проаналізовано переваги та недоліки системи електронного врядування. Виявлено проблематичність впровадження ...
 • The wildlife study and analysis using cameras and remote access devices 

  Tulchak, L. V.; Hlushchenko, А. А.; Тульчак, Л. В.; Глущенко, А. А. (ВНТУ, 2016-03)
  Equipment for monitoring the behavior of animals in the wildlife, schemes, structures and methods of using such equipment are discussed in this article. The contribution of the knowledge obtained in this way into the global ...
 • Апологія кохання: філософський вимір 

  Свентух, О. А. (ВНТУ, 2016-03)
  У роботі досліджується питання філософії кохання,відмінності між різними видами особистого кохання, дослідження чи існує любов
 • Засоби масової інформації, як впливовий фактор на політичну свідомість 

  Живелюк, О. Л. (ВНТУ, 2016-03)
  Досліджено вплив засобів масової інформації на політичну свідомість. Вивчено роль, місце та функції засобів масової інформації в цілому.
 • Політичний лідер як стабілізуючий фактор сучасного суспільства 

  Олійник, Т. М. (ВНТУ, 2016-03)
  В даній статті окреслюється роль політичного лідера та тих факторів які здійснюють вплив на його діяльність. Досліджуються різні підходи до визначення самої категорії „ політичний лідер”.
 • Як правильно розподіляти час 

  Сіденко, Ю. В. (ВНТУ, 2016-03)
  В статті розглянуто поняття «тайм-менеджменту» та запропоновані шляхи для покращення організації власного часу.  
 • Як оновити демократію в епоху інтернету 

  Ладняк, Л. В. (ВНТУ, 2016-03)
  Досліджено методи розв’язання політичних проблем шляхом застосування сучасних технологій, зокрема Інтернету, а також чи може бути влада доступною громадянам.
 • Філософське дослідження стосунків особистості та суспільства у сучасному кіномистецтві( на прикладі фільму «Форрест Гамп») 

  Янова, Д. А. (ВНТУ, 2016-03)
  У цій роботі розглянуто проблеми пристосування людини, як окремого індивіда у суспільстві та філософська рефлексія цього процесу на прикладі персонажу Форрест Гамп.
 • Місце і роль міжнародної політики та міжнародних відносин у житті суспільства 

  Жара, О. Б. (ВНТУ, 2016-03)
  Доповідь присвячена місцю і ролі міжнародної політики та міжнародних відносин у житті суспільства, зокрема, області діяльності Міністерства закордонних справ України та такій професії як дипломат.
 • How to make stress your friend? 

  Гадайчук, Н. М.; Назаренко, Ю. М. (ВНТУ, 2016-03)
  This article is talking about what we need to know about stress and stressful situations, and why we shouldn’t be afraid of getting in stressful situations. Also, the article shows a lot of examples of how stress can help ...
 • The benefits of nuclear energy 

  Yankovetskyi, Y.A.; Янковецький, Я. А. (ВНТУ, 2016-03)
  Nuclear energy is a clean, safe, reliable and competitive energy source. It is the only source of energy that can replace a significant part of the fossil fuels (coal, oil and gas) which massively pollute the atmosphere ...
 • Софійність мистецтва Київської Русі 

  Каплун, І. С. (ВНТУ, 2016-03)
  В даній статті описано та досліджено культуру Київської Русі, її культурні пам’ятки та надбання. Розглянуто скульптуру, архітектуру, художнє та музичне мистецтво. Особливу увагу приділено символу Київської Русі – церкві ...
 • Формування математичної культури майбутніх інженерів в умовах інформаційної ери 

  Петрук, В. А. (ВНТУ, 2016-03)
  У тезах розглядається стан формування математичної культури у майбутніх інженерів в сучасних умовах інформаційної ери та пропонується дослідження застосування культурологічного підходу при отриманні математичної освіти у ...
 • Друга світова війна: український контекст 

  Пономаренко, А. Б. (ВНТУ, 2016-03)
  В статті спростовуються пропагандистські трактовки подій Другої світової війни, висвітлюються здобутки українського національного руху, підкреслюється вагомий внесок українського народу у перемогу над нацизмом.
 • Безпровідні зарядні пристрої 

  Абрамович, Г. В.; Байдюк, І. І. (ВНТУ, 2016-03)
  Здійснено огляд сучасного стану наукових розробок в галузі безпровідних зарядних пристроїв та вивчено ринок безпровідних зарядних пристроїв. Описано новітні технології та їх роль на сучасному ринку енергоносіїв.
 • Взаємозв'язок здоров'я та паління 

  Рогозіна, Л. А. (ВНТУ, 2016-03)
  В статті подані результати дослідження, яким є ставлення студентської молоді до проблеми паління та його взаємозв’язку із здоров’ям. На основі отриманих результатів розроблені заходи щодо вирішення даної проблеми. 
 • Державна інформаційна політика в контексті глобальних викликів 

  Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2016-03)
  Стаття присвячена проблемі формування інформаційної політики держави в контексті нових глобальних викликів. Показано, що важливим чинником існування держави сьогодні є система інформаційної політики, яка базується на ...
 • Regional power network design 

  Rudnytska, T.H.; Kostayeva, M.S.; Рудницька, Т. Г.; Костяєва, М. С. (ВНТУ, 2016-03)
  This work studies power network design; it is also calculates the required electrical parameters and build a circuit.
 • Філософська візія гри як інтелектуального ефекту 

  Слюсар, В. О.; Сахаров, В. В. (ВНТУ, 2016-03)
  У статті розглядається значення гри як інтелектуального ефекту, зазначена проблема відсутності чіткої дефініції терміну «гра». В процесі дослідження гру було розглянуто з філософської точки зору. Зроблено спробу виявити ...
 • Гарвардський (принциповий) метод ведення перговорів 

  Бардадин, О. А. (ВНТУ, 2016-03)
  В статті досліджуються теоретичні аспекти використання Гарвардського(принципового) методу ведення переговорів. Увага акцентується на аналізі основних принципів ведення переговорів.

View more