Show simple item record

dc.contributor.authorКобилянський, О. В.uk
dc.date.accessioned2017-11-02T17:05:58Z
dc.date.available2017-11-02T17:05:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationКобилянський О. В. Проблеми підготовки економістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Кобилянський // Сучасні інформ. технології та інновац. методики навчання у підг-ці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 19. - С. 351-357.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18773
dc.description.abstractВ статті порівнюються особливості викладання предмету «Безпека життєдіяльності» в технічних і економічних вищих учбових закладах. Розглядаються зміст і структура програми, особливості вивчення курсу студентами денного і заочного відділень. Зробили взвод про недоцільність об'єднання предметів «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона» і «Охорона праці» у вищих учбових закладах економічного профілю і викладання його на I курсі в першому семестрі.uk
dc.description.abstractIn the article the features of teaching of object are compared «Safety of vital functions» in technical and economic higher educational establishments. Maintenance and structure of the program, feature of study of course by the students of daily and extra-mural separations is examined. Did a platoon about pointlessness association of objects «Safety of vital functions», «Civil defensive» and «labour Protection» in higher educational establishments of economic type and teaching of him on the I course in the first semester.en
dc.description.abstractВ статье сравниваются особенности преподавания предмета «Безопасность жизнедеятельности» в технических и экономических высших учебных заведениях. Рассматриваются содержание и структура программы, особенности изучения курса студентами дневного и заочного отделений. Сделали взвод о нецелесообразности объединение предметов «Безопасность жизнедеятельности», «Гражданская оборона» и «Охрана труда» в высших учебных заведениях экономического профиля и преподавания его на I курсе в первом семестре.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинськогоuk
dc.relation.ispartofСучасні інформ. технології та інновац. методики навчання у підг-ці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 19 : 351-357.uk
dc.subjectметаuk
dc.subjectзмістuk
dc.subjectструктура предметуuk
dc.subjectособливості вивченняuk
dc.subjectцельru
dc.subjectсодержаниеru
dc.subjectструктура предметаru
dc.subjectособенности изученияru
dc.subjectpurposeen
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectstructure of objecten
dc.subjectfeature of studyen
dc.titleПроблеми підготовки економістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладахuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc351.745.5:331.820


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record