Now showing items 1-100 of 226

  інноваційна діяльність (41)
  інновації (18)
  інвестиції (12)
  інновація (12)
  innovation (11)
  ефективність (11)
  прибуток (10)
  фінансове забезпечення (10)
  фінансування (10)
  інвестиційна діяльність (10)
  інноваційне підприємництво (10)
  власний капітал (8)
  innovation activity (7)
  innovative activity (7)
  венчурний капітал (6)
  стратегія (6)
  фінансові ресурси (6)
  інноваційний розвиток (6)
  антикризове управління (5)
  капітал (5)
  конкурентоспроможність (5)
  рентабельність (5)
  розвиток (5)
  фінансова стійкість (5)
  efficiency (4)
  venture capital (4)
  економічне зростання (4)
  залучений капітал (4)
  мотивація (4)
  платоспроможність (4)
  ризик (4)
  фінансовий стан (4)
  financing (3)
  бюджетне фінансування (3)
  венчурне фінансування (3)
  енергозбереження (3)
  конкуренція (3)
  кредитоспроможність (3)
  модель інноваційного розвитку (3)
  нововведення (3)
  основні засоби (3)
  прибутковість (3)
  професійна підготовка (3)
  стратегічне управління (3)
  фінанси (3)
  інноваційна стратегія (3)
  інноваційний проект (3)
  competitiveness (2)
  consolidated information (2)
  consolidated information resource (2)
  financial maintenance (2)
  financial resources (2)
  financial stability (2)
  government funding (2)
  human capital (2)
  innovations (2)
  innovative business (2)
  intellectual capital (2)
  investments (2)
  loyalty (2)
  market capital (2)
  motivation (2)
  organizational capital (2)
  sustainable development (2)
  venture fund (2)
  банк (2)
  банкрутство (2)
  безперервна професійна підготовка (2)
  венчурне підприємництво (2)
  венчурний фонд (2)
  венчурное предприятие (2)
  витрати (2)
  економічна безпека (2)
  економічний ефект (2)
  ефективність діяльності (2)
  инновации (2)
  инновационное развитие (2)
  кластер (2)
  конкурентні переваги (2)
  консолідована інформація (2)
  консолідований інформаційний ресурс (2)
  криза (2)
  лояльність (2)
  людський капітал (2)
  мале підприємство (2)
  моніторинг (2)
  оборотні кошти (2)
  операційна діяльність (2)
  оптимальна структура капіталу (2)
  персонал (2)
  позичальник (2)
  ризик ліквідності (2)
  робітничі кадри (2)
  сталий розвиток (2)
  стимулювання (2)
  структура капіталу (2)
  стійкість (2)
  трудовий потенціал (2)
  управління витратами (2)
  управління прибутком (2)