Show simple item record

dc.contributor.authorШвець, В. В.uk
dc.contributor.authorПідгорна, О. В.uk
dc.contributor.authorТабачишина, М. Ю.uk
dc.contributor.authorShvets, V. V.en
dc.contributor.authorPidhorna, O. V.en
dc.contributor.authorTabachishina, M. Yu.en
dc.date.accessioned2019-06-05T06:55:40Z
dc.date.available2019-06-05T06:55:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationШвець В. В. Вплив реклами на міську архітектуру та аналіз світового досвіду щодо її використання [Текст] / В. В. Швець, М. Ю. Табачишина, О. В. Підгорна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. – № 2. – С. 77-81.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25374
dc.description.abstractВідмічено роль реклами в містобудівному просторі. Проведено аналіз впливу зовнішньої рекламина архітектуру міста. Проаналізовано способи обмеження зовнішньої реклами в архітектурно-історичній частині міста в закордонній практиці. Запропоновані альтернативні способивикористання біг-бордів. Запропоновано енергозабезпечення біг-бордів та освітлення прилеглої доних території за допомогою розміщення сонячних батарей на експлуатованих та не експлуатованихчастинах біг-борда.uk
dc.description.abstractОтмечено роль рекламы в градостроительном пространстве. Проведен анализ влияния внешней рекламына архитектуру города. Проанализированы способы ограничения внешней рекламы в архитектурно-исторической части города в зарубежной практике. Предложены альтернативные способы использованиябиг-бордов. Предложено энергообеспечения биг-бордов и освещения прилегающей к ним территории спомощью размещения солнечных батарей на эксплуатируемых и неэксплуатируемых частях биг-борда.ru
dc.description.abstractThe role of advertising in urban space is marked. An analysis of the influence of outdoor advertising on the cityarchitecture was conducted. The ways of limiting outdoor advertising in the architectural-historical part of the city inforeign practice are analyzed. Alternative ways of using big-boards are suggested. The power supply of big boards andillumination of the adjoining territory to them is offered with the help of placing solar panels on exploited and not exploitedparts of the big board.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 2 : 77-81.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/532
dc.subjectзовнішня рекламаuk
dc.subjectвплив реклами на архітектуруuk
dc.subjectенергоефективністьuk
dc.subjectсонячні батареїuk
dc.subjectвнешняя рекламаru
dc.subjectвлияние рекламы на архитектуруru
dc.subjectэнергоэффективностьru
dc.subjectсолнечные батареиru
dc.subjectoutdoor advertisingen
dc.subjectthe influence of advertising on architectureen
dc.subjectenergy efficiencyen
dc.subjectsolar panelsen
dc.titleВплив реклами на міську архітектуру та аналіз світового досвіду щодо її використанняuk
dc.title.alternativeThe influence of advertisement on city architecture and the analysis of the world experience on its useen
dc.title.alternativeВлияние рекламы на городскую архитектуру и анализ мирового опыта по ее использованиюru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc72.01
dc.relation.referencesШвець В. В. Вплив містобудівної ситуації на психологічний стан водіїв / В. В. Швець, О. Г. Веремій, К. С. Маснюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2012. – № 1. – С. 109-112.uk
dc.relation.referencesГюлєв Н.У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія / Н.У. Гюлєв. – Хар. нац. ак. міськ. госп-ва, 2012. – 185 с.uk
dc.relation.referencesШвець В. В. Аналіз впливу колористики міських вулиць на психоемоційний стан водія (на прикладі вул. Соборної м. Вінниці) / В. В. Швець, О. М. Адамчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2015. – № 1. – С. 98-105.uk
dc.relation.referencesШвець В. В. Моделювання вуличного простору озелененням та його вплив на психоемоційний стан водія / В. В. Швець, В. А. Кашканов, Л. В. Кучеренко, О. М. Адамчук // Вісник машинобудування та транспорту, [S.l.], n. 1, p. 102-109, july 2016. ISSN 2413-4503.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record