Останні додані

 • Machine translation in studying foreign languages 

  Shestopal, O. V.; Senchenko, V. O.; Nasonova, N. A.; Шестопал, О. В.; Сенченко, В. О.; Насонова, Н. А. (Вінницький державний педагогчіний університет ім. М. Коцюбинського, 2017)
 • Selecting vocabulary for ESP courses in higher educational establishments 

  Senchenko, V. О.; Nasonova, N. A. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2016)
  Формування професійних навичок майбутніх випускників вищих навчальних закладів є однією з основних тенденцій розвитку сучасної вищої освіти. Іноземна мова, що навчається у вищих навчальних закладах, тісно пов'язана з ...
 • Сучасний образ викладача іноземної мови як наставника і авторитетної особистості навчально-виховного процесу ХХІ століття 

  Сенченко, В. О.; Senchenko, V. O. (Республиканское высшее учебное заведение Крымский гуманитарный университет, 2011)
  Дана робота присвячена викладачу іноземних мов вищих навчальних закладів. Особлива увага приділяється творчім якостям викладача. В роботі представлені деякі відмінності між підходами викладання у ХХІ столітті і досвідом ...
 • Improvization as one of the key strategies in learning foreign languages 

  Senchenko, V. O.; Slobodianiuk, A. A.; Сенченко, В. О.; Слободянюк, А. А. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2015)
  The article is devoted to the role of improvisation during the process of learning foreign languages, English in particular.
 • The Latest Tendencies in Environmental Protection 

  Slobodianiuk, A. A.; Panchenko, V. V.; Слободянюк, А. А.; Панченко, В. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2012-04-04)
  The causes of environmental problems are discussed. It is mentioned that ecological education and distribution of ecological information can help people to save the environment
 • Використання словника при вивченні іноземної мови 

  Слободянюк, A. A.; Slobodianiuk, A. A. (Вінницький державний педагогоічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012-04-10)
  У даній статті розглянуто важливість користування словником при вивченні іноземної мови. Звернено увагу на доцільність перевірки визначення слів на мові оригіналу та іноземній мові
 • Метафоризація в англійській мові 

  Слободянюк, А. А.; Slobodianiuk, A. A. (Вінницький державний педагогоічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2011-04-08)
  У даній статті визначено суть метафори в цілому та закономірності метафоризації значення слів. Розглянуто вживання метафоричних висловлювань, при тому, що їхнє значення може бути просто випадковим
 • Метод проектів як синтезуючий засіб навчання іноземним мовам 

  Слободянюк, А. А.; Slobodianiuk, A. A. (Київський національний лінгвістичний університет, 2010)
  У статті обґрунтовується ефективність методу проектів при вивченні іноземних мов будь-яких суміжних спеціальностей та розглянуто доцільність його застосування в технічних вузах України
 • Kом’ютеризоване навчання іноземним мовам 

  Слободянюк, А. А.; Slobodianiuk, A. A. (Вінницький державний педагогоічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2010-04-09)
  У даній статті розглянуто використання комп’ютера як інструмента, який організовує самостійну роботу студента та одночасно керує нею. Зазначено, що комп’ютеризоване навчання іноземним мовам з використанням мультимедійних ...
 • Information Design in Studying Foreign Languages 

  Nasonova, N. A.; Slobodianiuk, A. A.; Насонова, Н. А.; Слободянюк, А. А. (Вінницький національний аграрний університет, 2013)
  The article is devoted to the role of information design in cognitive activity of students while they are studying foreign languages.
 • Graph based methods for image segmentation 

  Rudnytska, T. H.; Lupyak, D. D.; Рудницька, Т. Г.; Луп'як, Д. Д. (Вінницький національний аграрний університет, 2015-04-16)
  The article considers graph based image segmentation methods. Image segmentation in graph form is described. The available techniques graph cut method is represented.
 • Educational games 

  Rudnytska, T. H.; Lupyak, D. D.; Рудницька, Т. Г.; Луп'як, Д. Д. (Вінницький національний аграрний університет, 2014-04-10)
  The article considers the usage of educational games in the training process. The advantages of video games in professional situations simulation are analyzed. The methods of using games for child development are suggested.
 • Особливості роботи з іншомовними текстами зі спеціальності в немовному вузі 

  Тульчак, Л. В.; Габрійчук, Л. Е.; Tulchak, L. V.; Habriichuk, L. E. (Вінницький державний педагогоічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016)
  В даній статті розглядаються деякі особливості роботи з науково-популярною та науково-технічною літературою у немовному вузі. Наведені види вправ і матеріали демонструють різноманіття форм і методів роботи з іншомовними ...
 • The wildlife study and analysis using cameras and remote access devices 

  Tulchak, L. V.; Hlushchenko, А. А.; Тульчак, Л. В.; Глущенко, А. А. (ВНТУ, 2016-03)
  Equipment for monitoring the behavior of animals in the wildlife, schemes, structures and methods of using such equipment are discussed in this article. The contribution of the knowledge obtained in this way into the global ...
 • History of Python 

  Tulchak, L. V.; Маrchuk, А. О. (ВНТУ, 2016-03)
  The development of the Python programming language, its features and capabilities are considered in the article. The first founders of the programming language, advantages and disadvantages of Python, its functionality, ...
 • Graphic user interface 

  Tulchak, L. V.; Bulyha, А. I. (ВНТУ, 2016-03)
  The article deals with the importance of a graphical user interface, the types of existing platforms for specific operating systems. Also the history of graphic interfaces and their first applications are presented.
 • How the Germanic languages influence each other 

  Tulchak, L. V. (ВНТУ, 2016-03)
  The article deals with the reciprocal influence of Germanic languages as well as the influence of the Germanic languages on other languages at intralingual level in the form of verbal interference. The history of the ...
 • Radio-contolled aircrafts 

  Tulchak, L. V.; Mahuran, V. O. (ВНТУ, 2016-03)
  This article contains basic information on a radio-controlled aircraft . The basic types of radio-controlled aircraft  are introduced. It was regarded the urgency of the issue and its importance for modern life were regarded
 • Рефлексивна складова підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до професійної діяльності 

  Лісниченкo, А. П.; Дерун, В. Г.; Lisnychenko, A. P.; Derun, V. G.; Лесниченко, А. П.; Дерун, В. Г. (Житомирський державний університет імені І. Франка, 2015)
  У статті описано виокремлені автором шляхи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів іноземних мов у професійній діяльності, обґрунтовано їх доцільність застосування в підготовці педагогічних фахівців. Доведено, що ...
 • The prospects of development of nuclear energy in Ukraine 

  Rudnytska, T. H.; Kostayeva, M. S.; Рудницька, Т. Г.; Костаєва, М. С. (Вінницький національний аграрний університет, 2015)
  The theme of this paper is the prospects of development of nuclear energy in Ukraine. This paper describes the importance of nuclear power for Ukraine, how nuclear energy is received and what should be done for its further ...

View more