Now showing items 21-40 of 68

  • Конструкції та технологія будівництва інженерних мереж та споруд 

   Лівінський, О. М.; Дудар, І. Н.; Єсипенко, А. Д.; Гридякін, В. О.; Москаленко, В. І.; Ананєва, Н. В.; Потапова, Т. Е. (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Київський університет управління та підприємництва, 2013)
   В посібнику викладені відомості про інженерні мережі та споруди, приведені конструктивні рішення і технологія їх спорудження. Розглянуто конструктивні рішення і технологію будівництва об'ємних споруд систем водопостачання, ...
  • Будівельні матеріали та вироби 

   Лівінський, О. М.; Курок, О. І.; Пшінько, О. М.; Савицький, М. В.; Дудар, І. Н.; Бондаренко, М. І.; Хоменко, О. Г.; Потапова, Т. Е. (Українська академія наук, 2016)
   У підручнику поряд із загальними питаннями будівельного матеріалознавства детально розглянуто практично всі сучасні ефективні будівельні матеріали, галузь їх застосування, технічні характеристики, що важливо для отримання ...
  • Розробка тестів для дистанційних курсів 

   Дудар, І. Н.; Швець, В. В.; Ящолт, Я. І.; Боцула, М. П. (ВНТУ, 2009)
   В методичному посібнику розглянуті фундаментальні основи роботи над підготовкою дистанційних курсів для розробки тестових завдань різного роду складності, а також призначення дистанційного навчання. Посібник представляє ...
  • Випробування і визначення властивостей лакофарбових матеріалів 

   Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2009)
   В методичних вказівках висвітлені теоретичні відомості, опис приладів, методика досліджень властивостей пігментів, зв'язуючих речовин, фарбових сумішей і лаків, а також наведені форми запису результатів дослідження.
  • Ізоляційні роботи в будівництві 

   Лівінський, О. М.; Дудар, І. Н.; Терновий, В. І.; Москаленко, В. І.; Москаленко, В. І.; Петровський, А. Ф.; Прилипко, Т. В.; Потапова, Т. Е.; Стоян, О. В. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2010)
   Приведено відомості про матеріали, конструктивні рішення, технології гідроізоляційних, герметизаційних і теплоізоляційних робіт в будівництві. Для студентів будівельних і архітектурних спеціальностей вищих навчальних ...
  • Технологія зведення будівель і споруд 

   Дудар, І. Н. (ВНТУ, 2005)
   Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей. У посібнику викладено основні відомості з технології зведення житлових і цивільних будинків, багатоповерхових житлових будинків, висотних будинків, зведення ...
  • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Оцінка земель та нерухомості" для студентів напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" всіх форм навчання 

   Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2009)
   Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Оцінка земель та нерухомості». Дані методичні вказівки до практичних занять розроблені у відповідності до вимог, викладених у навчальній програмі з дисципліни ...
  • Будівельні матеріали та вироби 

   Очеретний, В. П. (Вінницький політехнічний інститут, 1992)
   У навчальному посібнику викладаються основні фізико - технічні і хіміко - технологічні властивості будівельних матеріалів. Згідно з загальноприйнятою класифікацією всі будівельні матеріали розділені на групи за технологічними ...
  • Будівельні розчини та важкі бетони 

   Очеретний, В. П. (Вінницький політехнічний інститут, 1992)
   Методичні вказівки до лабораторно - практичних робіт по будівельним матеріалам. На підставі лабораторних випробувань визначають якість і основні властивості будівельних розчинів та важких бетонів.
  • Заповнювачі для важких бетонів і будівельних розчинів 

   Очеретний, В. П. (Вінницький політехнічний інститут, 1991)
   Методичні вказівки до лабораторно - практичних робіт по будівельним матеріалам. На підставі лабораторних випробувань визначають якість і основні властивості дрібних та крупних заповнювачів.
  • Мінеральні в'яжучі речовини 

   Очеретний, В. П. (Вінницький політехнічний інститут, 1991)
   Методичні вказівки до лабораторно - практичних робіт. В'яжучі речовини широко використовуються для приготування бетонної суміші, будівельних розчинів для камінної кладки і штукатурки, виробництва штучних камінних матеріалів ...
  • Загальні властивості будівельних матеріалів 

   Очеретний, В. П. (Вінницький політехнічний інститут, 1990)
   Методичні вказівки до лабораторно - практичних робіт. До програми лабораторних робіт з даної теми включено визначення найважливіших з практичного погляду фізичних/ по відношенню до дії води і морозу/, а також механічних ...
  • Архітектура будівель і споруд 

   Смоляк, В. В.; Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Козинюк, Н. В. (ВНТУ, 2011)
   В посібнику розглянуті основні положення проектування промислових будівель та їх адміністративно - допоміжних приміщень. Даються розгорнуті рекомендації для виконання курсового проекту №2 з предмета "Архітектура будівель ...
  • Внутрішньо-економічний механізм підприємства 

   Ровенчак, Т. Г. (ВНТУ, 2012)
   Дисципліна “Внутрішньо-економічний механізм підприємства” вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою. Мета вивчення дисципліни – оволодіти ...
  • Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств 

   Бабур, Л. Г.; Сердюк, Т. В. (ВНТУ, 2007)
   Будівництво, як і будь яка галузь, має унікальні особливості. Щодо обліку, найсуттєвіша з них - тривалість операційного циклу. Якщо на багатьох виробництвах він становить кілька годин, днів або місяців, то спорудження ...
  • Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств 

   Бабур, Л. Г.; Сердюк, Т. В. (ВНТУ, 2007)
   Навчальний посібник призначений для використання студентами спеціальності “Менеджмент організацій” (в будівництві) під час вивчення теоретичної та практичної частини, а також виконання курсової роботи з дисципліни ...
  • Енергозбереження в міському будівництві. Частина 2 

   Дудар, І. Н.; Кучеренко, Л. В.; Швець, В. В. (ВНТУ, 2015)
   В навчальному посібнику розглянуто стан проблеми енергозбереження в нашій країні; основні фактори, що впливають на внутрішній тепловий комфорт в будівлях; проблеми, що виникають при проектуванні та будівництві житлових ...
  • Енергозбереження в міському будівництві. Частина 1 

   Дудар, І. Н.; Кучеренко, Л. В.; Швець, В. В. (ВНТУ, 2015)
   В навчальному посібнику розглянуто стан проблеми енергозбереження в нашій країні; основні фактори, що впливають на внутрішній тепловий комфорт в будівлях; проблеми, що виникають при проектуванні та будівництві житлових ...
  • Бізнес-план інвестиційного проекту 

   Сердюк, Т. В. (Вінницький державний технічний університет, 2002)
   Розглядається зміст та етапи реалізації бізнес-проекту, процес і методика складання бізнес-плану проекту, способи оцінки ефективності інвестиційного проекту за допомогою бізнес-плану. Навчальний посібник призначений для ...
  • Методичні вказівки для визначення економічної ефективності проектних інновацій в магістерських роботах студентів будівельних спеціальностей 

   Лялюк, О. Г. (ВНТУ, 2014)
   В методичних вказівках викладено теоретичні та практичні основи для визна-чення студентами в магістерській дисертації економічної та соціальної ефективності результатів прикладних науково-дослідних робіт за допомогою ...