Show simple item record

Иноязычная коммуникативная компетентность будущих специалистов в сфере информационных технологий;
Foreign language communicative competence of future specialists in the branch of information technologies

dc.contributor.authorВяхк, І. А.uk
dc.contributor.authorВяхк, И. А.ru
dc.contributor.authorViakhk, I. A.en
dc.date.accessioned2016-01-12T17:15:36Z
dc.date.available2016-01-12T17:15:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationВяхк І. А. Іншомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій [Текст] / І. А. Вяхк // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Видавництво Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, 2012. – № 7. - С. 56 - 59.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2994
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі іншомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій у контексті компетентістного підходу в умовах вищого технічного навчального закладу. У результаті теоретичного аналізу і опитувань виділено вимоги до володіння іноземною мовою фахівцями у галузі інформаційних технологій.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена проблеме иноязычной подготовки будущих специалистов в сфере информационных технологий в контексте компетентностного подхода в условиях высшего технического учебного заведения. В результате теоретического анализа и опросов выделен требования к владению иностранным языком специалистами в сфере информационных технологий.ru
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of teaching a foreign language to future specialists in the branch of information technologies in context of competence approach at higher technical school. As a result of theoretical analysis and questionnaires, the requirements to the specialists in the branch of information technologies having a command of a foreign language was distinguished.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЛуганський національний університет імені Тараса Шевченкаuk
dc.subjectіншомовна комунікативна компетентністьuk
dc.subjectфахівці у галузі ІТuk
dc.subjectвимоги ринку праціuk
dc.subjectиноязычная коммуникативная компетентностьru
dc.subjectспециалисты в сфере информационных технологийru
dc.subjectтребования рынка трудаru
dc.subjectforeign language communicative competenceen
dc.subjectspecialists in the branch of information technologiesen
dc.subjectdemands of labour marketen
dc.titleІншомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологійuk
dc.titleИноязычная коммуникативная компетентность будущих специалистов в сфере информационных технологийru
dc.titleForeign language communicative competence of future specialists in the branch of information technologiesen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc378.147:811.1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record