Recent Submissions

 • Use of complex technology of activation of technogenic industrial waste 

  Sivak, K; Сівак, К. К. (ВНТУ, 2021)
  The research on the use of complex technology of mechano-chemical activation is carried out in the work. This technology makes it possible to reduce the cost of Portland cement by 15 - 40% in the composition of construction ...
 • Peculiarities of using industrial waste in the construction industry 

  Sivak, R.; Lemeshev, M.; Лемешев, М. С.; Сівак, Р. В. (ВНТУ, 2021)
  Analytical researches concerning use of industrial waste at manufacture of construction products are carried out in work. As a result of the conducted researches it is established that complex use of industrial waste gives ...
 • Аналітичний огляд типів систем опалення 

  Анохіна, К. В.; Ткач, Д. С. (ВНТУ, 2021)
  Найбільш важливі санітарно-гігієнічні та експлуатаційні вимоги, які обумовлюються необхідністю підтримувати задану температуру в приміщеннях протягом опалювального сезону і всього терміну служ-би системи опалення будинку. ...
 • Оптимальні засоби генерації отримання теплоти 

  Анохіна, К. В.; Сторожук, Р. В. (ВНТУ, 2021)
  Один з критеріїв оцінки різних способів генерації теплоти полягає у спроможності того чи іншого способу генерувати необхідну теплову потужність. Кількісно дану вимогу можна визначити виходячи з розрахунку теплових витрат ...
 • Автоматичне регулювання теплового потоку в системах опалення 

  Анохіна, К. В.; Лященко, В. А. (ВНТУ, 2021)
  Розрахункова теплова потужність системи виявляється в результаті складання теплового балансу у нагрітих приміщеннях при температурі зовнішнього повітря, яку ще називають розрахунковою (середня температура найбільш холодної ...
 • Економічне обгрунтування доцільності влаштування прибудованої котельні 

  Анохіна, К. В.; Гладун, О. В. (ВНТУ, 2021)
  Розміщення котельні у побудованому будинку може бути дещо проблематичним, оскільки старе планування будинку не завжди дає змогу встановити котельню з дотриманням нормативів і вимог з техніки безпеки. Відтак ці правила не ...
 • Шляхи підвищення енергоефективності термокаталітичних реакторів при очищенні газових викидів 

  Ратушняк, Г. С.; Анохіна, К. В.; Лялюк, О. Г.; Лялюк, А. О. (ВНТУ, 2021)
  Перспективним методом очищення газів є каталітичні процеси, що ґрунтуються на нейтралізації шкі-дливих домішок шляхом дії на них каталізаторами Запропоновано енергоефекивний термокаталітичного реактора для нейтралізації ...
 • Industrial waste recycling 

  Стаднійчук, М. С.; Лемешев, М. (ВНТУ, 2021)
  The research on the use of industrial waste in recycling technology in combination with construction waste recycling products is carried out in the work. This technology allows to obtain competitive raw materials for the ...
 • Системи моніторингу та клімат-контролю будівель тепличних господарств 

  Бадяка, О. В.; Панкевич, О. Д. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз існуючих систем управління (СУ) мікрокліматом тепличних будівель, дослідженні залежності функціонування елементів систем мікроклімату від виявлених фактичних параметрів середовища. Визначено елементи системи ...
 • Аналіз використання роторного рекуператора для ефективної роботи припливно-витяжної вентиляції 

  Паламарчук, О. М.; Панкевич, О. Д. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано доцільність впровадження роторного рекуператора в припливно-витяжну систему для забезпечення параметрів мікроклімату приміщень та необхідних санітарних норми з мінімальними енерговитратами.
 • Вплив містків холоду на тепловий захист будівель 

  Панкевич, О. Д.; Літвінов, І. О. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз існуючих норм проектування теплоізоляційної оболонки будівель та визначені місця де відбувається підвищенні трансмісійні втрати тепла. Систематизовані місця та види містків холоду будівлі, визначені підходи ...