Recent Submissions

 • Удосконалення методів проектування об'єктів торгово-розважального призначення 

  Мороз, Д. В.; Мороз, В. В.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2021-03)
  У цій статті будуть наведені й описані нові підходи до проектування простору торгово-розважальних комплексів (ТРК). Тут буде відображається перелік спеціальних технічних умов торгово-розважальних комплексів (СТУ ТРК) з ...
 • Принципи формування архітектурно-планувальних рішень оздоровчо-реабілітаційних комплексів 

  Цибуля, Д. О.; Ковальський, В. П.; Tsibulya, D. O.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2021)
  У статті виявлені основні фактори, що впливають на архітектурні та планувальні рішення при проектуванні і будівництві оздоровчо-реабілітаційних об'єктів. Формулюються задачі дослідження з метою виявлення архітектурних ...
 • Конструкції покриття стадіонів із середньою кількістю глядацьких місць 

  Клепач, О. І.; Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П.; Klepach, O. I; Ocheretnyi, V. P.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2021)
  Сьогодні спорт є важливою частиною життя сучасної людини. Все більше стають популярними різні спортивні заходи державного та світового рівня, а також тренінги та різноманітні змагання, у яких кожен може взяти безпосередню участь.
 • Залежність об’ємно-планувальних схем відповідно до призначення громадських будівель 

  Кушнір, М. М.; Ковальський, В. П.; Червінська, О. О.; Kushnir, M. M.; Kovalskiy, V. P.; Chervinska, О.О. (ВНТУ, 2021)
  В результаті дослідів встановлено, що на функціональне зонування впливають такі фактори, як об’ємно-планувальні та архітектурно-конструктивні рішення, функціональні процеси, призначення будівлі, просторова організація ...
 • Аналітичні дослідження раціонального використання плоскої покрівлі 

  Червінська, О. О.; Ковальський, В. П.; Кушнір, М. М.; Chervinska, О. О.; Kovalskiy, V. P.; Kushnir, М. М. (ВНТУ, 2021-03)
  Розглянуто види плоских покрівель. Наведено види інверсійних покрівель та їх пристрій. Визначено поняття інверсійної покрівлі та схема влаштування інверсійної покрівлі.
 • Використання промислових відходів для покращення властивостей будівельних матеріалів 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П.; Postolatii, М. О.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2021)
  Запропоновано розробити та впровадити використання промислових відходів виробництва для створення та введення в експлуатацію нових прогресивних технологій та будівельних матеріалів.
 • Особливості створення садово-паркових композицій 

  Проданець, Б.І.; Ковальський, В. П.; Prodanec, B. I.; Kovalskiy, V. P. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто особливості створення садово-паркових композицій та їх різновиди. Проаналізовано особливості садово-паркових композицій та встановленні фактори які впливають на проектування.
 • Activation of gold-cement binding systems 

  Drukovanyy, М. F.; Ocheretnyi, V. P.; Kovalskiy, V. P.; Друкований, М. Ф.; Очеретний, В. П.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано утворення золо-шлакових відходів енергетичної галузі промисловості закордоном та в Україні. Розглянуто механічні, хімічні та термічні методи активації сировинних матеріалів та відходів виробництва. ...
 • Review of road geothermal snow melting technology 

  Mingjun, G.; Kovalskiy, V. P.; Мінцзюнь, Го.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2021)
  In order to ensure the traffic, mechanical snow removal or spreading deicing salt are usually used, but there are corresponding disadvantages. This paper expounds the working principle of the road geothermal snow melting ...
 • Use of complex technology of activation of technogenic industrial waste 

  Sivak, K; Сівак, К. К. (ВНТУ, 2021)
  The research on the use of complex technology of mechano-chemical activation is carried out in the work. This technology makes it possible to reduce the cost of Portland cement by 15 - 40% in the composition of construction ...
 • Peculiarities of using industrial waste in the construction industry 

  Sivak, R.; Lemeshev, M.; Лемешев, М. С.; Сівак, Р. В. (ВНТУ, 2021)
  Analytical researches concerning use of industrial waste at manufacture of construction products are carried out in work. As a result of the conducted researches it is established that complex use of industrial waste gives ...
 • Аналітичний огляд типів систем опалення 

  Анохіна, К. В.; Ткач, Д. С. (ВНТУ, 2021)
  Найбільш важливі санітарно-гігієнічні та експлуатаційні вимоги, які обумовлюються необхідністю підтримувати задану температуру в приміщеннях протягом опалювального сезону і всього терміну служ-би системи опалення будинку. ...
 • Оптимальні засоби генерації отримання теплоти 

  Анохіна, К. В.; Сторожук, Р. В. (ВНТУ, 2021)
  Один з критеріїв оцінки різних способів генерації теплоти полягає у спроможності того чи іншого способу генерувати необхідну теплову потужність. Кількісно дану вимогу можна визначити виходячи з розрахунку теплових витрат ...
 • Автоматичне регулювання теплового потоку в системах опалення 

  Анохіна, К. В.; Лященко, В. А. (ВНТУ, 2021)
  Розрахункова теплова потужність системи виявляється в результаті складання теплового балансу у нагрітих приміщеннях при температурі зовнішнього повітря, яку ще називають розрахунковою (середня температура найбільш холодної ...
 • Економічне обгрунтування доцільності влаштування прибудованої котельні 

  Анохіна, К. В.; Гладун, О. В. (ВНТУ, 2021)
  Розміщення котельні у побудованому будинку може бути дещо проблематичним, оскільки старе планування будинку не завжди дає змогу встановити котельню з дотриманням нормативів і вимог з техніки безпеки. Відтак ці правила не ...
 • Шляхи підвищення енергоефективності термокаталітичних реакторів при очищенні газових викидів 

  Ратушняк, Г. С.; Анохіна, К. В.; Лялюк, О. Г.; Лялюк, А. О. (ВНТУ, 2021)
  Перспективним методом очищення газів є каталітичні процеси, що ґрунтуються на нейтралізації шкі-дливих домішок шляхом дії на них каталізаторами Запропоновано енергоефекивний термокаталітичного реактора для нейтралізації ...
 • Industrial waste recycling 

  Стаднійчук, М. С.; Лемешев, М. (ВНТУ, 2021)
  The research on the use of industrial waste in recycling technology in combination with construction waste recycling products is carried out in the work. This technology allows to obtain competitive raw materials for the ...
 • Системи моніторингу та клімат-контролю будівель тепличних господарств 

  Бадяка, О. В.; Панкевич, О. Д. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз існуючих систем управління (СУ) мікрокліматом тепличних будівель, дослідженні залежності функціонування елементів систем мікроклімату від виявлених фактичних параметрів середовища. Визначено елементи системи ...
 • Аналіз використання роторного рекуператора для ефективної роботи припливно-витяжної вентиляції 

  Паламарчук, О. М.; Панкевич, О. Д. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано доцільність впровадження роторного рекуператора в припливно-витяжну систему для забезпечення параметрів мікроклімату приміщень та необхідних санітарних норми з мінімальними енерговитратами.
 • Вплив містків холоду на тепловий захист будівель 

  Панкевич, О. Д.; Літвінов, І. О. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз існуючих норм проектування теплоізоляційної оболонки будівель та визначені місця де відбувається підвищенні трансмісійні втрати тепла. Систематизовані місця та види містків холоду будівлі, визначені підходи ...