Recent Submissions

  • Циркулярна економіка та термохімічна конверсія твердих відходів 

    Коріненко, Б. В.; Худоярова, О. C.; Гура, К. Ю.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Khudoyarova, O. S.; Hura, K. Yu.; Ranskiy, A. P.; Кориненко, Б. В.; Ранский, А. П. (ВНТУ, 2021)
    В рамках циркулярної та класичної лінійної економіки розглянуто основні термохімічні методи переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів, перспективність їх промислового ...