Show simple item record

dc.contributor.authorРатушняк, Г. С.uk
dc.contributor.authorБікс, Ю. С.uk
dc.contributor.authorЛялюк, А. О.uk
dc.date.accessioned2023-11-24T13:36:46Z
dc.date.available2023-11-24T13:36:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationРатушняк Г. С. Інформаційне забезпечення моделювання теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій з використанням методів багатокритеріального аналізу [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, А. О. Лялюк // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України», Вінниця, 21-23 листопада 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2023/paper/viewFile/19050.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/38385
dc.description.abstractAn analysis of the set of information resources for modeling the dynamics of factors influencing the heat-technical parameters of the enclosing structures of buildings was performed. The informational knowledge base for modeling the thermotechnical parameters of enclosing structures has been structured. The possibility of using information support for modeling heat-technical parameters of enclosing structures with mathematical tools using methods of multi-criteria analysis is considered.en
dc.description.abstractВиконано аналіз сукупності інформаційних ресурсів для моделювання динаміки чинників, що впливають на теплотехнічні параметри огороджувальних конструкцій будівель. Структуровано інформаційну базу знань для моделювання теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій. Розглянуто можливість використання інформаційного забезпечення для моделювання теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій математичним інструментарієм з використанням методів багатокритеріального аналізуuk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України», Вінниця, 21-23 листопада 2023 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2023/paper/viewFile/19050
dc.subjectбагатокритеріальний аналізuk
dc.subjectогороджувальні конструкціїuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectтеплотехнічні параметриuk
dc.subjectmulti-criteria analysisen
dc.subjectenclosing structuresen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectheat engineering parametersen
dc.titleІнформаційне забезпечення моделювання теплотехнічних параметрів огороджувальних конструкцій з використанням методів багатокритеріального аналізуuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc692.82
dc.relation.referencesВерховна Рада України. (2017, лип. 23, дата оновлення). Закон України від 01.07.94 р. № 74/94-ВР. «Про енергозбереження». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/74/94-вр. Дата звернення: 23.02.2019uk
dc.relation.referencesВерховна Рада України. (2017, черв. 22). Закон України №2118-VIII. «Про енергетичну ефективність будівель». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2118-19. Дата звернення: 23.02.201).uk
dc.relation.referencesТеплова ізоляція будівель. ДБН В.6-31:2016, 2017uk
dc.relation.referencesМетоди вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. ДСТУ Б В.2.6-189:2013, 2014.uk
dc.relation.referencesСмерницький Д.В. Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності. Криміналістичний вісник. №1(23), 2015. С. 24-38.uk
dc.relation.referencesМитюшкин Ю.И., Мокин Б.И., Ротштейн А.П. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний. Монография. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. 2002. – 145 с.ru
dc.relation.referencesГ. С. Ратушняк і О. Г. Ратушняк, Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006uk
dc.relation.referencesГ. П. Фаренюк, Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій. Київ: Гамма-Принт, 2009.uk
dc.relation.referencesО. М. Недбайло, «Теплофізичні аспекти підвищення ефективності будівлі при використанні низькотемпературних систем її теплозабезпечення та термомодернізації огороджувальних конструкцій»: автореф. дис. д-ра техн. наук, Київ, 2018uk
dc.relation.referencesФілоненко О.П. Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель: автореф. дис. д-ра техн. наук. Дніпро, 2021. 39 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record