Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorГамеляк, І. П.uk
dc.contributor.authorБауман, К. В.uk
dc.contributor.authorКоц, І. В.uk
dc.contributor.authorГамеляк, И. П.ru
dc.contributor.authorБауман, Е. В.ru
dc.contributor.authorКоц, И. В.ru
dc.contributor.authorHameliak, I. P.en
dc.contributor.authorBauman, K. V.en
dc.contributor.authorKots, I. V.en
dc.date.accessioned2016-02-14T10:49:49Z
dc.date.available2016-02-14T10:49:49Z
dc.date.issued2013-03-28
dc.identifier.citationГамеляк І. П. Кінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергатором [Текст] / І. П. Гамеляк, К. В. Бауман, І. В. Коц // LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2013. - С. 201-202.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8104
dc.description.abstractАвторами розроблене устаткування для приготування бітумних емульсій, принцип роботи якого полягає у створенні вимушеної кавітації, супутні гідродинамічні чинники якої сприяють емульгуванню бітуму у водному розчині поверхнево-активних речовин. На підставі ряду прийнятих припущень створено математичну модель кінетики емульгування бітуму в кавітаційному диспергаторі та виконане моделювання процесу кавітаційного диспергування складових потоку сировини із врахуванням конструктив-них параметрів пропонованого вузла диспергування, режимних характеристик руху текучого середовища та його фізико-механічних властивостей. Встановлено аналі-тичну залежність, яка пов'язує між собою основні конструктивні та технологічні пара-метри устаткування і технології приготування емульсії. На основі попередньо прове- дених експериментальних досліджень отримані уточнюючі коефіцієнти математичної моделі процесу емульгування бітуму в запропонованій кавітаційній установці. Отри-мана узагальнююча математична залежність, яка надає можливість підбирати відпо-відні конструктивні та технологічні параметри устаткування із метою приготування емульсії наперед заданої дисперсності при застосуванні запропонованої кавітаційної технології емульгування бітуму.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherНаціональний транспортний університетuk
dc.subjectбітумна емульсіяuk
dc.subjectвимушена кавітаціяuk
dc.subjectемульгуванню бітуму у водному розчині поверхнево-активних речовинuk
dc.subjectматематична модель кінетики емульгування бітуму в кавітаційному диспергаторіuk
dc.subjectкавітаційний диспергаторuk
dc.subjectкавітаційна установкаuk
dc.subjectкавітаційна технологія емульгування бітумуuk
dc.subjectустаткування і технологія приготування емульсіїuk
dc.titleКінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергаторомuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc69.002.5


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу