Останні додані

 • Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Мукачівський державний університет, 2018)
  У статті проведено моніторинг сучасного стану та перспектив розвитку молочного ринку в Україні. Досліджено питання виробництва, експорту та імпорту сировини та готової продукції. Ідентифіковано основні проблеми виробництва ...
 • Інноваційний маркетинг в діяльності підприємств 

  Єпіфанова, І. Ю.; Гладка, Д. О. (Житомирський державний технологічний університет, 2018)
  Систематизовано підходи до визначення сутності інноваційного маркетингу. Подано авторське визначення інноваційного маркетингу. Визначено основні види інноваційного маркетингу.
 • Особливості трансформації політичної системи Польщі 

  Денисюк, С. Г. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2017)
  Розкриваютья питання ефективністі трансформації політичної системи в Польщі
 • Децентралізація: стан і перспективи реалізації в Україні 

  Денисюк, C. Г. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано особливості реалізації реформи децентралізації в Україні. Визначено здобутки децентралізації і переваги для громадян. Виокремлено проблеми реалізації цієї реформи, що гальмує процес євроінтеграції України.
 • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

  Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційова- ним співтовариством, в якому виокремлюються угрупо- вання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
 • Problems of E-Governance Implementation in Ukraine 

  Denysiuk, Svitlana; Neprytska, Tetyana; Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017)
  The article analyses the essence and perspectives of e-governance development in Ukraine. The factors that limit the introduc- tion of e-governance in Ukraine have been determined. Attention is paid to the model of improvement ...
 • Підходи до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства 

  Гуменюк, В. С. (Національний авіаційний університет, 2018)
  Систематизовано підходи до визначення сутності конкурентоспроможності, досліджено чинникик впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства
 • Енергозбереження як чинник забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства 

  Джеджула, В. В. (Національний авіаційний університет, 2018)
  Досліджено основні енергетичні резерви підприємства, напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок енергозберігаючих заходів
 • Стратегічне управління підприємствами за умов інноваційного розвитку 

  Єпіфанова, І. Ю. (Національний авіаційний університет, 2018)
  Розглянуто особливості стратегічного управління підприємствами за умов інноваційного розвитку
 • Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації 

  Корнієнко, В. О.; Антемюк, В. Д.; Буряченко, О. В. (ВНТУ, 2018)
  В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження іміджу та репутації політичної партії як відображення політичної свідомості українських громадян й визначення особливостей їх формування в умовах ...
 • Політична відповідальність української владної еліти 

  Корнієнко, В. О.; Неприцька, Т. І. (ВНТУ, 2018)
  В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження ...
 • Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування 

  Аксельрод, Р. Б.; Корнієнко, В. О. (ВНТУ, 2018)
  В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної компетентності. Виявлено чинники й механізми її формування як ціннісної складової політичної культури владної еліти України, ...
 • Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies 

  Dzhedzhula, V.; Yepifanova, I; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Publishing House “Baltija Publishing”, 2018)
  Modern economic world tendencies and practice of the developed countries testify that in the conditions of the high level of financial risks and influence of various crisis factors, one of the main problems of operation ...
 • Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві 

  Корнієнко, В. О.; Бобрук, А. М. (ВНТУ, 2018)
  Проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної мімікрії в контексті політичної культури українського суспільства/
 • Логістика 

  Безсмертна, О. В.; Мороз, О. О.; Шварц, І. В.; Білоконь, Т. М. (ВНТУ, 2018)
  У посібнику розглянуто основний категоріальний логістичний апарат, завдяки якому стає можливим вивчення усіх функціональних сфер логістики: закупівельна логістика, виробнича логістика, логістика розподілу, логістика ...
 • Фінансовий механізм стимулювання активності інноваційного бізнесу.. 

  Зянько, В. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  Розкрито роль фінансового механізму в підвищенні ефективності інноваційного розвитку економіки України; визначено основні джерела фінансового забезпечення розвитку інноваційного бізнесу.
 • Сучасні підходи розвитку безперервної системи підготовки робітників в умовах модернізації економіки 

  Коваль, Н. О.; Koval, N. O. (Мукачівський державний університет, 2018)
  В статті розглянуті сучасні підходи до вдосконалення організації професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Виявлені особливості системи безперервної професійної підготовки робітничих кадрів в умовах ...
 • Теоретичні основи управління прибутком підприємств 

  Гуменюк, В. С. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  У статті досліджено особливості поняття управління прибутком. Окреслено роль прибутку у діяльності підприємства та головні завдання управління ним. Розглянуто основні типи орієнтацій підприємств на прибуток. Систематизовано ...
 • Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій 

  Коваль, Н. О. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018)
  Дана стаття присвячена дослідженню та розробці практичних рекомендацій щодо фінансових аспектів стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій. Виокремлено принципи фінансового стимулювання професійної ...
 • Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital 

  Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  The components of intellectual capital have been investigated. The indexes of knowledge economy of Ukraine and developed countries have analyzed. The essence of crowdsourcing and its components have been defined; the modern ...

View more