Зараз показуються 1-20 з 20264

  • BASILICA OF THE NATIONAL VOTE 

   Kovalskiy, V; Toalombo, L; Ковальський, В.П.; Тоаломбо, Л (ВНТУ, 2018-11)
   The Basilica of the National Vow is a neo-Gothic religious building of the historic center of the city of Quito D.M. Due to its size and style, it is considered the largest neo- Gothic temple in America. It is located in ...
  • Особливості створення ігрових майданчиків на тереторії дитячих дошкільних навчальних закладів 

   Лисій, Г. І.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2016-03)
   Доповідь присвячена особливостям створення ігрових майданчиків на території дитячих дошкільних навчальних закладів.
  • Формування архітектурного середовища дошкільних навчальних закладів 

   Лисій, Г. І. (ВНТУ, 2017-03)
   Розглядаються питання розвитку сучасної архітектури дошкільних навчальних закладів, приведений ряд пропозицій архітектурних методів і засобів щодо вдосконалення будівель дошкільних навчальних закладів.
  • Основи формування водно-розаважальних комплексів 

   Новікова, О. В.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018-06)
   Запропоновано класифікацію аквапарків та приведена інформація стосовно їх особливостей проектування. Надані рекомендації щодо розміщення водно-розважальних споруд у структурі міста та визначено склад функціонально-технологічних ...
  • Комплексні принципи формування архітектурно-планувальних рішень дошкільних навчальних закладів 

   Лисій, Г. І.; Ковальський, В. П. (ВНТУ, 2018-06)
   Візуальне сприйняття архітектури дорослими і дітьми докорінно відрізняється. При цьому архітектор, створюючи просторове середовище, близьке дитині за кольором, масштабом, формою, покликане втілити всі вимоги психологів і ...
  • Сухі будівельні суміші для підлог цивільних будівель 

   Ковальський, В. П.; Бондар, А. В.; Бурлаков, В. П.; Бричанський, А. О.; Ковальський, А. В. (Baltija Publishing, 2018-04)
   Розглянута можливість використання у складі СБС відходів промисловості та місцевої сировини дозволяє зекономити як матеріальні ресурси, так і знизити транспортні витрати на доставку сировини готових сумішей до споживача, ...
  • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху» 

   Єпіфанова, І. Ю.; Джеджула, В. В. (Вінницький національний технічний університет, 2019)
   У методичних вказівках розглянуто зміст дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності «Менеджмент», перелік питань та ситуаційних завдань для самостійної роботи, питання до заліку, запропоновано тестові завдання, ...
  • Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування 

   Розводюк, М.П.; Левицький, С.М.; Бомбик, В.С. (ВНТУ, 2018)
   В навчальному посібнику викладено послідовність розрахунку й конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Приведено вихідні дані та завдання для курсового проектування, а також приклад розрахунку ...
  • Актуальні питання інвестування в людський капітал 

   Азарова, А. О.; Москальчук, Ю. Г. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018)
   Розглянуто людський капітал як ключовий фактор виробництва в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано необхідність інвестування в людський капітал для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.
  • Аналіз вітчизняних програмних засобів управління мотивацією персоналу на підприємстві 

   Азарова, А. О.; Демедюк, О. Р. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018)
   У статті розглянуто програмні засоби управління мотивацією персоналу на підприємстві
  • Оцінка споживчого капіталу бренду 

   Азарова, А. О.; Писаренко, К. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018)
   Запропоновано методичний підхід до оцінки споживчого капіталу бренду, як чинника підвищення конкурентоспроможності споживчих товарів довгострокового використання.
  • Синтез структури пристрою для контролю технічного стану асинхронного двигуна 

   Розводюк, М.П.; Хайнацький, Д.С. (2019)
   Синтезовано структуру пристрою для діагностування асинхронного двигуна з використанням апарату секвенцій.
  • Метод формалізації процесу прийняття рішення на базі теорії порогових елементів 

   Азарова, А. О.; Роїк, О. М.; Поплавський, А. В.; Ткачук, А. П. (НАН України, 2018)
   Проведено дослідження та обґрунтовано можливість використання теорії порогових елементів для формалізації процесу прийняття складних неструктурованих рішень, а також розроблено відповідний метод класифікації різних об’єктів ...
  • Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни ”Психологія” для студентів спеціальності 073 – ”Менеджмент" 

   Прищак, М. Д.; Мацко, Л. А.; Pryschak, M. D.; Matsko, L. A.; Прыщак, Н. Д. (ВНТУ, 2018)
   Методичні вказівки передбачається використовувати в процесі самостійної та індивідуальної роботи студентів, підготовці до практичних занять. Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Психологія” для ...
  • “Закоханий у небо” (до 90-річчя від дня народження Л. Ф. Бикова) 

   Савчук, Тетяна Степанівна; Савчук, Татьяна Степановна; Savchuk, Tetyana (ВНТУ, 2018-12)
   12 грудня день народження українського актора та режисера Леоніда Федоровича Бикова - легендарного командира ескадрильї Титаренка, хвацького Максима Перепелиці, романтичного Альоші Акішиного, героїчного єфрейтора Святкіна… ...
  • Теплообмінна труба 

   Боднар, Лілія Анатоліївна; Сологуб, Тетяна Анатоліївна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Теплообмінна труба, що містить пристрій для інтенсифікації теплообміну у вигляді скрученої стрічки, яка відрізняється тим, що на краях стрічки зафіксовано дротову спіраль.
  • Двотактний симетричний підсилювач струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Павлов, Сергій Володимирович; Генеральницький, Євгеній Сергійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Двотактний симетричний підсилювач струму, який містить перше, друге, джерела постійного струму, шини додатного та від'ємного живлення, вхідну і вихідну шини, шину нульового потенціалу, тридцять двадцять два транзисторів, ...
  • Електродний дріт 

   Савуляк, Валерій Іванович; Бакалець, Дмитро Віталійович; Фуштей, Михайло Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Електродний дріт, що складається з металевої оболонки, серцевини, в якості якої використані компоненти з волокнами та стрічки із металів та сплавів, розташованих вздовж електрода, вміст яких залежить від заданих властивостей, ...
  • Вібраційний екстрактор 

   Кутняк, Микола Миколайович; Коц, Іван Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Вібраційний екстрактор, що включає вертикальний корпус з пристроями введення і виведення фаз, встановлений в корпусі з можливістю поздовжнього зворотно-поступального руху шток із закріпленими на ньому тарілками, перфорованими ...
  • Пристрій для вимірювання тиску 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Володимир Степанович; Звягін, Олександр Сергійович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Ярослав Олександрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Пристрій для вимірювання тиску, який складається з чутливого до тиску резистора, польового транзистора, джерела напруги, конденсатора і пасивної індуктивності, другий вивід пасивної індуктивності з'єднаний з першим виводом ...