Зараз показуються 1-20 з 19837

  • Спосіб апріорної оцінки непевності вимірювальних приладів, що використовуються при динамічних вимірюваннях 

   Васілевський, О. М.; Vasilevskyi, O. M. (Інженерна академія України, 2018)
   Запропоновано спосіб оцінки динамічної невизначеності вимірювальних приладів на основі математичної моделі частотної характеристики вимірювального приладу та моделі спектральної функції вхідного сигналу. Отримано модельне ...
  • Математичне моделювання в контексті здійснення між предметних зв’язків курсу вищої математики у ВНЗ 

   Хом'юк, І. В.; Хом'юк, В. В. (Сумський держ. педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2017)
   У статті проаналізовано концептуальні ідеї методу математичного моделювання у контексті здійснення міжпредметних зв’язків курсу вищої математики у вищій школі. Визначено, що з точки зору компетентнісного орієнтованого ...
  • Зміст та структура курсу «Сучасні педагогічні технології у вищих навчальних закладах» для підготовки докторів філософії 

   Хом'юк, І. В. (Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 2018)
   В статті обґрунтовано значення підготовки майбутніх докторів філософії до реалізації сучасних технологій навчально-виховного процесу та формування готовності до їх практичного використання у вищому навчальному закладі в ...
  • Діагностування електродвигуна за параметрами його зовнішнього магнітного поля 

   Розводюк, М. П. (2018)
   Показано, що одним зі способів визначення технічного стану електричного двигуна є аналіз спектру його зо-внішнього магнітного поля. В якості діагностичного критерію для ідентифікації несправностей використову-ється спектр ...
  • Багаторівнева автоматизована автомобільна парковка 

   Розводюк, М. П.; Кметюк, О. С. (2018)
   Запропоновано принцип функціонування багаторівневої автоматизованої парковки на шістнадцять авто-мобілей роторного типу, на підставі якого розроблено функціональну схему та алгоритм роботи програми автоматизованої парковки
  • Програмований, багатозадачний робот-маніпулятор 

   Розводюк, М. П.; Лумі, Д. І. (2018)
   Запропоновано принцип функціонування програмованого, багатозадачного робота-маніпулятора (ангулярного типу) з 6-ма ступенями вільності. Розроблено кінематичну та функціональну схеми, а також алгоритм роботи програми керування.
  • Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital 

   Dzhedzhula, V. V.; Yepifanova, I. Yu.; Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
   The components of intellectual capital have been investigated. The indexes of knowledge economy of Ukraine and developed countries have analyzed. The essence of crowdsourcing and its components have been defined; the modern ...
  • Вихрострумовий пристрій вимірювання абсолютного осьового зміщення ротора електричної машини 

   Граняк, Валерій Федорович; Пономаренко, Василь Олександрович; Кухарчук, Василь Васильович; Граняк, Валерий Федорович; Кухарчук, Василий Васильевич; Granyak, Valerii Fedorovych; Kukharchuk, Vasyl Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Вихрострумовий пристрій вимірювання абсолютного осьового зміщення ротора електричної машини, який містить масштабний перетворювач та числовий перетворювач, який відрізняється тим, що в нього введено сенсор кутового положення, ...
  • Автоматичний регулятор конденсаторних установок 

   Лежнюк, Петро Дем'янович; Демов, Олександр Дмитрович; Півнюк, Юрій Юрійович; Лежнюк, Петр Демьянович; Демов, Александр Дмитриевич; Lezhniuk, Petro Demianovych; Demov, Oleksandr Dmytrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Автоматичний регулятор конденсаторних установок, який містить давачі реактивної потужності, встановлені у вузлах мережі, де розміщенні конденсаторні батареї, виходи яких підключені до входів обчислювального пристрою, до ...
  • Програмування мікроконтролерів AVR : навчальний посібник 

   Цирульник С. М.; Азаров О. Д.; Крупельницький Л. В.; Трояновська Т. І. (ВНТУ, 2018)
   У навчальному посібнику комплексно розглянуто та актуалізовано апаратно-програмні засоби підтримки мікроконтролерів AVR, що має вагоме значення для розробників вбудованих систем. Посібник призначено для студентів ...
  • Мікроелектронний електрично-керований генератор хаотичних коливань з інерційною нелінійністю 

   Семенов, Андрій Олександрович; Осадчук, Олександр Володимирович; Семенов, Андрей Александрович; Осадчук, Александр Владимирович; Semenov, Andrii Oleksandrovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Мікроелектронний електрично-керований генератор хаотичних коливань з інерційною нелінійністю, який містить перше та друге джерело постійної напруги, перший та другий біполярні транзистори, котушку індуктивності, першу та ...
  • Мікроелектронний електрично-керований генератор хаотичних коливань 

   Семенов, Андрій Олександрович; Осадчук, Олександр Володимирович; Семенов, Андрей Александрович; Осадчук, Александр Владимирович; Semenov, Andrii Oleksandrovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Мікроелектронний електрично-керований генератор хаотичних коливань, який містить перше та друге джерело постійної напруги, перший та другий біполярні транзистори, котушку індуктивності, першу та другу ємності, резистор і ...
  • Спосіб визначення складу важкого жорсткого бетону 

   Попович, Микола Миколайович; Барнасюк, Сергій Віталійович; Герій, Андрій Богданович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Спосіб визначення складу важкого жорсткого бетону, який включає визначення середньої густини щебеню, дійсної густини піску та цементу, визначення насипної густини щебеню та його пустотності, визначення активності цементу ...
  • Вимірювач газу 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Сидоренко, Анатолій Сергійович; Звягін, Олександр Сергійович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Ярослав Олександрович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Вимірювач газу, який складається з газочутливого опору, двох біполярних транзисторів, джерело постійної напруги, опору, індуктивності та ємності, який відрізняється тим, що введено три опори, причому перший полюс джерела ...
  • Вимірювач вологості з частотним виходом 

   Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Селецька, Олена Олександрівна; Сидоренко, Анатолій Сергійович; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Крилик, Людмила Викторовна; Osadchuk, Volodymyr Stepanovych; Osadchuk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Вимірювач вологості з частотним виходом, який містить джерело постійної напруги, два польових транзистори, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено біполярний транзистор, обмежувальний конденсатор, ...
  • Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора 

   Грабко, Володимир Віталійович; Грабко, Валентин Володимирович; Здітовецький, Юрій Сергійович; Грабко, Владимир Витальевич; Грабко, Валентин Владимирович; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Hrabko, Valentyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок ...
  • Двотактний симетричний підсилювач струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Мельник, Жанна Анатоліївна; Яворський, Дмитро Ігорович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Двотактний симетричний підсилювач струму, який містить два джерела струму, резистор зворотного зв'язку, коригуючий конденсатор, шини додатного і від'ємного живлення, шину нульового потенціалу, вхідну і вихідну шини, двадцять ...
  • Джерело опорної напруги 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Душко, Ірина Олександрівна; Фігас, Анна Сергіївна; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Джерело опорної напруги, що містить шину живлення, шину нульового потенціалу, стабілітрон сполучений катодом з емітером другого транзистора і анодом з шиною нульового потенціалу, емітери третього та четвертого транзистора ...
  • Двотактний підсилювач постійного струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Стягайло, Ірина Володимирівна; Фігас, Анна Сергіївна; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Двотактний підсилювач постійного струму, що містить два джерела струму, резистор зворотного зв'язку, шини позитивного та негативного живлення, вхідну і вихідну шини, шину нульового потенціалу, двадцять два біполярних ...
  • Двополюсне джерело струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Мельник, Альона Олегівна; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-07-25)
   Двополюсне джерело струму, що містить шину живлення, вихідну шину, вісім транзисторів і два резистори, причому шину живлення з'єднано з емітером сьомого транзистора і першим виводом другого резистора, колектори третього, ...