Последние добавления

 • Пристрій для визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвайного вагона 

  Шевчук, Юрій Володимирович; Проценко, Дмитро Петрович; Романов, Павло Олександрович; Живелюк, Василь Сергійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
  Пристрій для визначення та контролю механічного гальмівного моменту трамвайного вагона, який містить колодкове гальмо, яке містить гальмівні колодки, змонтовані на стійках, шарнірно зв'язаних між собою тягою, на одному ...
 • Вимірювач вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Селецька, Олена Олександрівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
  Вимірювач вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий резистор, перший і другий біполярний транзистор, обмежувальний ...
 • Кавітаційна установка для очищення води 

  Коц, Іван Васильович; Бауман, Катерина Володимирівна; Кутняк, Микола Миколайович; Коц, Иван Васильевич; Бауман, Катерина Владимировна; Kots, Ivan Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
  Кавітаційна установка для очищення води, яка складається із ємності, трубопроводів подачі та відведення води, циліндричного проточного корпуса, відрізняється тим, що ємність сполучена трубопроводом, що має конфузорну та ...
 • Відбивач струму 

  Азаров, Олексій Дмитрович; Гарнага, Володимир Анатолійович; Гудименко, Олександр Олександрович; Обертюх, Максим Романович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Гарнага, Владимир Анатольевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Harnaha, Volodymyr Anatoliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-11-10)
  Відбивач струму, що містить шину нульового потенціалу, вхідну шину, шину живлення, три транзистори, причому базу першого з'єднано із базою другого транзистора, емітер першого транзистора з'єднано із першим виводом джерела ...
 • Вимірювач частоти свіп-генератора 

  Кононов, Сергій Павлович; Негур, Андрій Анатолійович; Кононов, Сергей Павлович; Kononov, Serhii Pavlovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Вимірювач частоти свіп-генератора, що складається з послідовно з'єднаних блока перестройки, свіп-генератора, змішувача, послідовно з'єднаних формувача міток і блока керування та обчислення, а також першого і другого опорних ...
 • Бездротовий моноімітансний логічний R-елемент "Виключне АБО" 

  Білинський, Йосип Йосипович; Стахов, Володимир Петрович; Билинский, Иосиф Иосифович; Стахов, Владимир Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Stahov, Volodymyr Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Безпровідний моноімітансний логічний R-елемент «Виключне АБО», який містить перший резистор, який підключений одним виводом до першого входу першого перемикача, а іншим виводом до клеми заземлення, другий резистор, який ...
 • Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці 

  Кучерук, Володимир Юрійович; Кулаков, Павло Ігорович; Мостовий, Дмитро Вікторович; Кучерук, Владимир Юрьевич; Кулаков, Павел Игоревич; Kucheruk, Volodymyr Yuriiovych; Kulakov, Pavlo Ihorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці, що містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до ...
 • Пристрій вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері 

  Кучерук, Володимир Юрійович; Кулаков, Павло Ігорович; Мостовий, Дмитро Вікторович; Кучерук, Владимир Юрьевич; Кулаков, Павел Игоревич; Kucheruk, Volodymyr Yuriiovych; Kulakov, Pavlo Ihorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері, що містить молокоприймальну камеру, в якій розміщенні два електроди, з'єднані з мостовою схемою, підключеною до мікроконтролера, який ...
 • Керований гідравлічний мотор-барабан 

  Поліщук, Леонід Клавдійович; Булига, Юрій Володимирович; Полищук, Леонид Клавдиевич; Булыга, Юрий Владимирович; Polischuk, Leonid Klavdiiovych; Bulyha, Yurii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Керований гідравлічний мотор-барабан, що містить привод, виконаний у вигляді окремих гідромоторів, розташований всередині корпусу барабана, встановленого на осі, всередині якої виконані осьові канали для підведення і ...
 • Електромагнітний засіб визначення механічної напруженості у матеріалах конструктивних елементів 

  Граняк, Валерій Федорович; Кухарчук, Василь Васильович; Граняк, Валерий Федорович; Кухарчук, Василий Васильевич; Granyak, Valerii Fedorovych; Kukharchuk, Vasyl Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Електромагнітний засіб визначення механічної напруженості у матеріалах конструктивних елементів, який містить джерело живлення, вихід якого з'єднаний з входом обмотки збудження першого магнітопроводу сенсора, а вхід з'єднаний ...
 • Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини 

  Білинський, Йосип Йосипович; Огородник, Костянтин Володимирович; Билинский, Иосиф Иосифович; Огородник, Константин Владимирович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ogorodnik, Kostiantyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини, який складається з індикатора, приймаючого підсилювача та об'єкта контролю, який відрізняється тим, що введено мікроконтролер, генератор змінної частоти, два ультразвукових ...
 • Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті 

  Білинський, Йосип Йосипович; Ранський, Анатолій Петрович; Городецька, Оксана Степанівна; Білинська, Валентина Павлівна; Билинский, Иосиф Иосифович; Ранский, Анатолий Петрович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Ranskyi, Anatolii Petrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Спосіб визначення сірководню та летких меркаптанів в газовому конденсаті, який включає відбір і підготовку проби з двохстадійним термостатуванням при температурі 50-70 °C та при температурі 15-20 °C з одночасним витісненням ...
 • Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Білилівська, Ольга Петрівна; Крилик, Людмила Вікторівна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Перетворювач магнітної індукції з активним індуктивним елементом, який містить двостоковий магніточутливий МОН-транзистор, два джерела постійної напруги, два резистори, загальну шину та дві вихідні клеми, причому перший ...
 • Пристрій для вимірювання вологості 

  Осадчук, Володимир Степанович; Осадчук, Олександр Володимирович; Крилик, Людмила Вікторівна; Селецька, Олена Олександрівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Осадчук, Владимир Степанович; Осадчук, Александр Владимирович; Osadchyk, Volodymyr Stepanovych; Osadchyk, Oleksandr Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для вимірювання вологості, який містить джерело постійної напруги, польовий транзистор, два резистори, який відрізняється тим, що в нього введено два біполярні транзистори, два резистори, один з яких вологочутливий, ...
 • Пристрій для аналого-цифрового перетворення 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для аналого-цифрового перетворення, який містить блок вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела вхідного сигналу, який підлягає перетворенню, малорозрядний АЦП, тактовий вхід якого під'єднано ...
 • Паралельно-послідовний аналого-цифровий перетворювач 

  Бортник, Геннадій Григорович; Бортник, Олександр Геннадійович; Васильківський, Микола Володимирович; Бортник, Геннадий Григорьевич; Васильковский, Николай Владимирович; Bortnyk, Hennadii Hryhorovych; Vasylkivskyi, Mykola Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Паралельно-послідовний аналого-цифровий перетворювач, який містить m-розрядний паралельний АЦП старших розрядів, аналоговий вхід якого під'єднано до виходу блоку вибірки та зберігання, вхід якого під'єднано до шини джерела ...
 • Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора 

  Грабко, Володимир Віталійович; Грабко, Валентин Володимирович; Равков, Анатолій Валерійович; Здітовецький, Юрій Сергійович; Грабко, Владимир Витальевич; Грабко, Валентин Владимирович; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Hrabko, Valentyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить n окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок ...
 • Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора 

  Грабко, Володимир Віталійович; Грабко, Валентин Володимирович; Равков, Анатолій Валерійович; Здітовецький, Юрій Сергійович; Грабко, Владимир Витальевич; Грабко, Валентин Владимирович; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Hrabko, Valentyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, n дзеркал, закріплених на оптичній лінійці таким чином, що їх площини утворюють кут 45° з головною оптичною віссю, n лінз, ...
 • Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора турбогенератора 

  Грабко, Володимир Віталійович; Грабко, Валентин Володимирович; Равков, Анатолій Валерійович; Здітовецький, Юрій Сергійович; Грабко, Владимир Витальевич; Грабко, Валентин Владимирович; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Hrabko, Valentyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора турбогенератора, що містить перший об'єктив, перший інфрачервоний приймач, що містить п окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, перший буферний регістр, ...
 • Двополюсне джерело струму 

  Азаров, Олексій Дмитрович; Гарнага, Володимир Анатолійович; Грабовський, Євгеній Васильович; Обертюх, Максим Романович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Гарнага, Владимир Анатольевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Harnaha, Volodymyr Anatoliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-10-25)
  Двополюсне джерело струму, яке містить шину додатного живлення, вихідну шину, два транзистора, два резистора, причому шину додатнього живлення з'єднано з емітером другого транзистора, а база другого транзистора з'єднана з ...

Просмотреть больше