Collections in this community

Recent Submissions

 • Гейміфікація в системі управління навчанням 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (Національний університет "Львівська політехніка", 2019)
  Питання гейміфікації є популярним в багатьох сферах освіти, навчання та менеджменту. Гейміфікація в освітньому процесі є елементом 165зацікавленості студентів до навчання, організації змагань між студентами та формування ...
 • Models of Behavior of Agents in the Learning Management System 

  Bisikalo, O. V.; Kovalenko, O. O.; Palamarchuk, Ye. A.; Бісікало, О. В.; Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (Національний університет "Львівська політехніка", 2019)
  The urgency of the research. The behavior of agents as components of a learning management systems is being investigated at all stages of the life cycle of creating and using a software product. Learning management systems ...
 • Інтелектуальні та адаптивні технології оцінювання знань у web-середовищі змішаного навчання 

  Паламарчук, Є. А.; Коваленко, О. О. (ВНТУ, 2019)
  WEB-середовище змішаного навчання передбачає використання різноманітних технологій навчання та оцінювання знань і навичок студентів. Елементи інтелектуальних технологій дозволяють більш об`єктивно оцінити знання студентів ...
 • Розробка логістичної клієнт-серверної системи 

  Соловей, В. О.; Паламарчук, Є. А. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуто інструменти та методи реалізації клієнт-серверної системи для розв`язку транспортної задачі, результатом якої є оптимальний опорний план перевезень вантажів з пунктів відправлення в пункти споживання, ...
 • Algorithms of blended learning in IT education 

  Palamarchuk, Ye. A.; Kovalenko, O. O. (Lviv Polytechnic National University, 2018)
  The urgency of the research. Blended learning is a modern trend in education. It enables the formation of synergies between traditional educational communications, electronic information dialogues and appeals to electronic ...
 • Моделювання оптичних структур методом кінцевих різниць у часовому просторі 

  Довгалець, С. М.; Малишевський, О. М. (Науковий журнал "Молодий вчений", 2015)
  В даній роботі розглянуто один з найпопулярніших методів чисельного вирішення електродинамічних задач FDTD, що вирішує електричні і магнітні поля в тимчасових і просторових доменах та дозволяє будь-яку геометрію моделі і ...
 • Розробка програмних засобів для відтворення віртуальної реальності 

  Довгалець, С. М.; Карпюк, Ю. В. (Науковий журнал "Молодий вчений", 2017)
  В роботі проведено аналіз методів фільтрації даних отриманих з інерційного вимірювального пристрою, методи подолання дрейфу нуля гіроскопа, розроблено програму стереоскопічного рендеру для мобільного телефону та безпровідний ...
 • Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем 

  Квєтний, Р. Н.; Повідайко, П. П.; Компанець, М. М.; Гармаш, В. В.; Кулик, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  В навчальному посібнику в простій формі викладені основні питання теорії систем числення: формування кодів та одержання різних за видом модифікацій цих кодів, контролю виконання логічних та арифметичних операцій, а це ...
 • Мікропроцесорні системи. Лабораторний практикум 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Гармаш, В. В.; Бойко, О. Р. (ВНТУ, 2013)
 • Алгоритм динамичного розподілу пам`яти 

  Довгалець, С. М.; Борщова, І. П. (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2009)
  В данной статье описан новый алгоритм динамического распределения памяти, который позволяет достичь большего быстродействия при использовании меньшего объема памяти
 • Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх використання для доставки товарів 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Барабан, М. В. (Хмельницький національний університет, 2018)
  В роботі розглянуто основні види безпілотних літальних апаратів та ознаки, за якими вони класифікуються, а саме – за типом системи управління, за масою, за масштабом завдань, за паливною системою, за типом крила, за ...
 • Застосування технології «інтернет для речей» для інформаційно-вимірювальної системи 

  Кулик, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  IDC встановив етап з деякими загальними ідеями щодо майбутнього напряму цифрового перетворення: - витрати IoT до 2020 року складуть $1,3 трлн., при цьому найуспішніший виробничий сектор складе 22%. - до 2019 року 43% ...
 • Методика оцінки якості роботи детекторів виділення контурів в пакеті Mathcad 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Білинський, Й. Й. (Хмельницький національний університет, 2017)
  Розроблено методику оцінки якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті Mathcad, що дозволяє визначати ефективність детекторів в роботі з різними видами зображення і використовувати отримані результати дослідження ...
 • Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій 

  Кулик, Я. А.; Шкуран, В. М.; Черноволик, О. В.; Книш, Б. П. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2017)
  Обґрунтовано вибір типу реалізації структурної схеми для 2-хосьового поворотного механізму для сонячної панелі. Розроблено функціональну схему слідкування за рухом сонця через фотодатчики на цифровій елементній базі та ...
 • Model of image thinking based development of glossary 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Донецький національний технічний університет, 2008)
  The fundamentals of approach on developing a “clever” content for electronic textbooks are outlined in the article. The principles of creating image glossary extending an ordinary hypertext with associative links of ...
 • Інструменти моніторингу якості знань студентів 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  В матеріалі проаналізовані програмні інструменти, що використовуються для моніторингу і контролю якості освіти. Визначені напрями моніторингу і проаналізовані їх особливості. Запропонований підхід до моніторингу якості ...
 • The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  The development of the expert system knowledge base in the device-making industry by means of using the hierarchical linear structures is highlighted in the article. A formal model of the interaction of prolonged and ...
 • The Determination of Results of Knowledge Test Control by Means of the Hierarchical Structures 

  Bisikalo, O. V.; Tadevosyan, R. G.; Бісікало, О. В.; Тадевосян, Р. Г. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007)
  Development of the methodology of designing of electronic textbooks with an opportunity of individual learning strategy`s identification is considered in the article. In this regard a formal approach aimed at research of ...
 • Аналіз методів фільтрації зображень 

  Барченко, К. В.; Білошкурський, С. С.; Гармаш, В. В. (ВНТУ, 2012)
  Розглядаються локальні методи фільтрації зображень, методи, які ґрунтуються на диференційних рівняннях з частковими похідними, фільтри в частотній області та алгоритм нелокального усереднення. Проводиться порівняння цих ...
 • Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Гармаш, В. В.; Бойко, О. Р. (ВНТУ, 2015)
  Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments. У теоретичній частині розглянуто периферійні ...

View more