Recent Submissions

 • Метод параметрической модели для реконструкции монокулярного 3D лица 

  Романюк, А. Н.; Вяткин, С. И.; Романюк, О. В.; Романюк, О. Н.; Вяткін, С. І. (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2020)
  Предложен метод параметрической модели для реконструкции лиц с экспоненциальным падением стандартного отклонения формы и размера отражения. Это может быть использовано для уменьшения размерности. То есть, вместо того, чтобы ...
 • Сопряжение графического растрового дисплея с матричным информационным табло коллективного пользования 

  Верховой, В. П.; Петух, А. М.; Ободник, Д. Л.; Романюк, А. Н.; Пєтух, А. М.; Обідник, Д. Т.; Романюк, О. Н. (Центральный научно-исследовательский институт "Электроника", 1986)
  Предложенный принцип построения устройства сопряжения дает возможность использовать информационное табло коллективного пользования в сложных информационных системах.
 • Blending functionally defined surfaces 

  Romanyuk, O. N.; Vyatkin, S. I.; Antoshchuk, S. G.; Mykhaylov, P. I.; Chekhmestruk, R. Y.; Романюк, О. Н.; Вяткін, С. І.; Антощук, С. Г.; Михайлов, П. І.; Чехместрук, Р. Ю. (Одеський національний політехнічний університет, 2019)
  Smooth surfaces with perturbation functions for the creation of complex shapes are considered. The method for describing objects in three-dimensional scenes with a base surface and perturbation functions that have a compact ...
 • Fast orthogonal multivariate transforms 

  Kozhemjako, Vladimir; Maidanuk, Vladimir; Zhukov, Konstantin; Кожемяко, В. П.; Майданюк, В. П.; Жуков, К. М. (Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 1999)
  Modifications of Nussbaumer-Quandalle Fourier Transform fast algorithm for code lendths 2n 2n are considered. The possibility of calculating of all coefficients for two steps offered. At first step the even first index ...
 • Вища математика. Частина 1. Індивідуальні завдання 

  Кирилащук, С. А.; Бондаренко, З. В.; Клочко, І. В. (ВНТУ, 2019)
  У навчальному посібнику матеріал систематизовано з трьох розділів: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія. Після основного теоретичного матеріалу розглядаються розв`язання типових прикладів та задач, далі ...
 • Паралельна обробка багатовимірних перетворень 

  Кожемяко, В. П.; Майданюк, В. П.; Жуков, К. М.; Хамді, Р. Р. (Технологічний університет Поділля, 1998)
  Запропоновано новий підхід до обчислення ДПФ, який грунтується на ШПФ-алгоритмі Нуссбаумера-Кведелла і забезпечує збільшення ступеня паралелізму більше ніж в два рази.
 • Перетворення при ущільненні без втрат 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2009)
  Розглядаються перетворення при ущільненні без втрат. До таких перетворень відносять перетворення MTF (Move To Front) та перетворення BWT (Burrows-Wheeler Transform).
 • Шифрование данных при их сжатии 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2007)
  При сжатии данных некоторыми методами существует возможность одновременного шифрования данных почти без дополнительных вычислительных затрат. Показано, что среди известных алгоритмов сжатия наибольшие преимущества с точки ...
 • Схема Лапласа при ущільненні зображень 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2007)
  Розглядаються питання застосування піраміди Лапласа для ущільнення зображень. Важливою перевагою піраміди Лапласа є багатомаcштабність представлення. Зображення представляється одночасно на декількох рівнях з різною ...
 • Діагностика на основі ієрархічних нечітких реляційних правил 

  Ракитянська, Г. Б. (ВНТУ, 2019)
  Розроблено метод розв`язання ієрархічної системи нечітких логічних рівнянь для задач діагностики на основі реляційних правил
 • Особливості навчання слухачів-іноземців математики 

  Клєопа, І. А.; Прозор, О. П.; Klieopa, I.; Prozor, O. (ВНТУ, 2019)
  Стаття присвячується особливостям навчання слухачів-іноземців математики в закладах вищої технічної освіти України. Запропоновано ряд принципів навчання слухачів-іноземців математики. Висунуто комплекс педагогічних вимог, ...
 • Ущільнення зображень поблочним методом 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2012)
  Розглянуто кодування (ущільнення) зображень на основі статистичного поблочного кодування. Показано, що при застосуванні афінних перетворень і виборі відповідного критерію відбору блоків статистичне поблочне кодування може ...
 • Кодування відео з детектуванням руху 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2010)
  Наявність в переданому сигналі низькочастотних компонент дозволяє без значних додаткових апаратурних витрат реалізувати детектор руху, що забезпечує можливість передачі високочастотної складової відео зображення методом ...
 • Векторне квантування в JPEG 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2010)
  Розглядаються методи оптимізації квантування коефіцієнтів ДКП при ущільненні зображень. Показано, що для розв’язання цієї задачі ідеальною є нейронна мережа у вигляді двовимірної карти Кохонена.
 • Підвищенняшвидкості програмної реалізації фрактального ущільнення зображень 

  Майданюк, В. П. (ВНТУ, 2010)
  Розглядаються особливості програмної реалізації фрактального ущільнення зображень. Показано, що наряду з застосуванням спеціальних методів підвищення швидкості кодування значного ефекту можна досягнути за рахунок оптимізації ...
 • Детектування руху та передача високочастотної складової зображення 

  Стахов, А. О.; Майданюк, В. П. (Севастопольський національний технічний університет, 2011)
  Присутність в послідовності відео кадрів рухомих об‘єктів, викликає міжкадрові зміни яскравості, якими можна скористатися для виявлення руху і оцінки параметрів руху. Безпосереднє віднімання двох послідовних кадрів початкового ...
 • Квантування коефіцієнтів двовимірних ортогональних перетворень при ущільненні зображень 

  Бертран, Саджо; Данилюк, А. М.; Майданюк, В. П. (Севастопольський національний технічний університет, 2011)
  Розглядаються питання квантування коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення (ДКП) при ущільненні зображень. Одним з підходів до оптимізації квантування коефіцієнтів ДКП є метод векторного квантування. Ідеальними ...
 • Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень 

  Пєтух, А. М.; Рейда, О. М.; Майданюк, В. П.; Кожем’яко, В. П. (ВНТУ, 2010)
  В монографії розглянуто системи формування зображень. Подано загальний аналіз основних методів побудови інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи і алгоритми ущільнення даних. Подано класифікацію і проведено аналіз ...
 • Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій. Кодування зображень 

  Майданюк, В. П. (Вінницький державний технічний університет, 2001)
  В посібнику розглянуті питання кодування зображень в комп’ютерних системах. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри прикладної математики та обчислювальних систем і програм до дисциплін "Методи і засоби ...
 • Сокращение цифрового потока за счет детектирования движения 

  Стахов, А. А.; Майданюк, В. П.; Стахов, А. О. (ВНТУ, 2011)
  В работе рассмотрены вопросы межкадрового кодирования видео.

View more