Welcome to the Institutional Repository of Vinnytsia National Technical University, which accumulates, preserves, distributes and provides continuous, permanent and reliable access to scientific works of the faculty, employees, students, postgraduates and Ph.D. of the VNTU.

ISSN 2413-6360
Publisher agreement of transfer non-exclusive rights of using the work
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання

 • Дослідження математичних властивостей лінійних конгруентних генераторів 

  Семеренко, В. П.; Гудименко, О. О. (ВНТУ, 2017-03)
  Запропоновано використати для опису лінійних конгруентних генераторів теорію лінійних послідовнісних схем в кінцевих полях Галуа. Проведено дослідження довжин періодів псевдовипадкових послідовностей чисел, які генерують ...
 • Швидке декодування кодів CRC на основі симетрії часу 

  Семеренко, В. П.; Григорчук, Б. О. (ВНТУ, 2017-03)
  Розглянуто теоретичні основи CRC кодів за допомогою теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Доведено, що паралельне використання прямої та оберненої ЛПС на основі математичного представлення симетрії часу дозволяє вдвічі ...
 • Захист даних в системах ідентифікації об'єктів 

  Крупельницький, Л. В.; Семеренко, В. П.; Савчук, О. І. (ВНТУ, 2017-03)
  Запропоновано поєднання циклічних кодів та криптографії для ідентифікації об’єктів на місцевості. Для захисту даних використовується трирівнева система шифрування з максимальним суміщенням в часі. Як математичний апарат ...
 • Оптимізація маршрутів медичного транспорту в системі GPS-навігації 

  Семеренко, В. П.; Кошолап, М. О. (ВНТУ, 2017-03)
  Розглянута математична модель задачі пошуку оптимального маршруту машин екстреної медичної допомоги. Запропоновано динамічний граф, який в різні моменти часу має змінну кількість вершин та ребер. Проведено аналіз відомих ...
 • Вибір механічних параметрів гідроімпульсного привода вібраційної установки 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Булига, Ю. В. (2016-11-28)
  У тезах наведено вирішення задачі по вибору механічних параметрів гідроімпульсного приводу вібраційної установки складнопросторового навантаження для очищення внутрішніх поверхонь довгомірних труб великого діаметру. ...

View more