• Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: логістичні складові 

  Безсмертна, О. В.; Білоконь, Т. М.; Адлер, О. О. (Мукачівський державний університет, 2017)
  У статті розроблено групи показників для оцінки конкурентоспроможності підприємства за бізнес-процесами, ці групи об’єднано у потенціали, досліджено конкурентоспроможність підприємств гірничодобувної галузі за бізнес-процесами ...
 • ВПЛИВ СТРУКТУРИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Шварц, Ірина Володимирівна; Безсмертна, Оксана Владиславівна (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017-12)
  У статті розглянуто найбільш розповсюджені підходи до класифікації логістичних витрат промислового підприємства. Обґрунтовано оптимальні межі, в яких має знаходитись частка логістичних витрат у структурі загальних витрат ...
 • Методи створення конкурентних переваг на основі управління логістичними витратами підприємства 

  Безсмертна, О. В. (ВНТУ, 2017)
  Розглядаються особливості здійснення логістичних витрат на молокопереробних підприємствах; визначаються методи створення конкурентних переваг на основі управління логістичними витратами в залежності від рівня ефективності ...
 • Mathematical model of the visible range optical radiation passing through a water-milk solution 

  Kucheruk, V. Yu.; Kurytnik, I. P.; Kulakov, P. I.; Vasilevskyi, A. N.; Karabekova, D. Zh.; Mostovyi, D.; Kulakova, A.; Кучерук, В. Ю.; Курітнік, І. П.; Кулаков, П. І.; Васілевський, О. М.; Мостовий, Д.; Кулакова, А. (Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 2018)
  A mathematical model and a mathematical modeling of the passing visible range optical radiation through a water-milk solution are carried out. The mathematical model was created on the basis of theoretical and experimental ...
 • Стибій(ІІІ) та бісмут(ІІІ)вмісні координаційні сполуки купруму(ІІ) з основами Шиффа 

  Панченко, Т. І.; Panchenko, T. I. (Вінницький національний технічний університет, 2018)
  Синтезовано нові гетерометалеві стибій(ІІІ)- та бісмут(ІІІ)вмісні координаційні сполуки купруму(ІІ) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом. На основі даних елементного аналізу, ІЧ-спектроскопічного, магнетохімічного та ...

View more