• Переробка рисової лузги у ліквідні продукти 

  Ткаченко, Т. В.; Кашковський, В. І.; Євдокименко, В. О.; Каменських, Д. С.; Вахрін, В. В. (ВНТУ, 2017-09)
  В якості вихідної сировини використано рисову лузгу врожаю 2016 року наступного хмічного складу (% від маси а.с. біомаси): целюлоза – 39,7, лігнін – 20,2, геміцелюлоза і білки – 13,3, водорозчинні речовини – 8,2, смоли і ...
 • Високоякісне біовугілля із відходів біомаси 

  Євдокименко, В. О.; Каменських, Д. С.; Ткаченко, Т. В.; Кашковський, В. І.; Матвійчук, Д. А.; Вахрін, В. В.; Евдокименко В. О.; Каменских Д. С.; Ткаченко Т. В.; Кашковский, В. И.; Матвийчук Д. А.; Вахрин В. В.; Evdokimenko V.O.; Kamenskyh D. S.; Tkachenko T.V.; Kashkovsky V. I.; Matviichuk D. A.; Vakhrin V. V. (ВНТУ, 2017-09)
  В останні роки все більшого поширення набуває тверде паливо створене на основі відновлювальних джерел енергії. Один із найбільш визначних за рейтингом попиту є біовугілля, тобто вугілля вироблене із біомаси. По даним ...
 • Дослідження джерел важких металів у складі відходів 

  Іщенко, В. А.; Ищенко В. А.; Ishchenko V.A. (ВНТУ, 2017-09)
  Відомо, що у складі відходів, які постійно утворюються у великій кількості, серед інших небезпечних речовин присутні також і важкі метали. З екологічної точки зору найбільшої уваги заслуговують ті важкі метали, які є ...
 • Зменшення шкідливого впливу відпрацьованих люмінесцентних ламп на довкілля 

  Шибанова, А. М.; Войціховська, А. С.; Політило, Р. В.; Шибанова А. М.; Войцеховская А. С.; Политило Р. В.; Shibanova A. M.; Voytsikhovskaya A. S.; Politilo R.V. (ВНТУ, 2017-09)
  Останнім часом люмінесцентні джерела освітлення завдяки енергоощадності щораз ширше застосовуються у побуті. Щорічно утворюються мільйони відпрацьованих люмінесцентних ламп, які вимагають перероблення та утилізації.
 • Забруднення поверхневих вод Миколаївської області 

  Чугай, А. В.; Демяненко, О. В.; Кушнір, А. А.; Чугай А. В.; Демяненко О. В.; Кушнир А. А.; Chugay A.V.; Demyanenko O. V.; Kushnir A. A. (ВНТУ, 2017-09)
  Проблема забруднення поверхневих вод для маловодної Миколаївської області є достатньо гострою. Ситуацію значно ускладнює відсутність якісної очистки господарсько-побутових і виробничих стоків. Протягом останніх 3 років до ...

View more