Вітаємо в інституційному репозитарії Вінницького національного технічного університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ.

ISSN 2413-6360
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Терміни архівування та самоархівування документів в IR VNTU
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

 • Школа медіаграмотності 

  Немчук, Ольга Миколаївна; Немчук, Ольга Николаевна; Nemchuk, Olha (ВНТУ, 2018)
  Питання медіаграмотності на сьогодні є дуже актуальним та часто обговорюється в бібліотеці та за участі бібліотечних працівників. Дуже важливо, що бібліотека активізується у актуальних питання відгносно розвитку суспільства ...
 • Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек закладів вищої освіти 

  Немчук, О. М.; Nemchuk, O. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019)
  У магістерській роботі досліджено інформаційно-бібліографічну діяльність бібліотек закладів вищої освіти. Проведено аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення інформаційно-бібліографічної діяльності. Розглянуто ...
 • Репутація політичної партії: особливості формування та актуалізації в контексті політичної культури українського суспільства 

  Буряченко, Олексій Валентинович; Буряченко, Алексей Валентинович; Buryachenko, O. V. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2019)
  Проаналізовано феномен репутації політичної партії та особливості її формування в контексті політичної культури українського суспільства. Дисертація є новим комплексним теоретико-прикладним дослідженням проблематики ...
 • Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства 

  Годний, Сергій Петрович; Годный, Сергей Петрович; Godny, S. P. (Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2019)
  Проаналізовано феномен політичного лобіювання як чинник демократизації, висвітлено його особливості в контексті розвитку політичної культури і свідомості українського суспільства. Показано, що лобізм як уособлення позитивних ...
 • Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства 

  Годний, Сергій Петрович; Годный, Сергей Петрович; Godny, S. P. (Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2019)
  Проаналізовано феномен політичного лобіювання як чинник демократизації, висвітлено його особливості в контексті розвитку політичної культури і свідомості українського суспільства. Показано, що лобізм як уособлення позитивних ...

View more