Добро пожаловать в институционный репозитарий Винницкого национального технического университета, который накапливает, сохраняет, распространяет и обеспечивает долговременный, постоянный и надежный доступ к научным работам профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов ВНТУ.

ISSN 2413-6360
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Терміни архівування та самоархівування документів в IR VNTU
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

Просмотреть больше