Добро пожаловать в институционный репозитарий Винницкого национального технического университета, который накапливает, сохраняет, распространяет и обеспечивает долговременный, постоянный и надежный доступ к научным работам профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов ВНТУ.

ISSN 2413-6360
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Терміни архівування та самоархівування документів в IR VNTU
Відеоінструкція реєстрації користувача в IR VNTU
Відеоінструкція по розміщенню публікацій в IR VNTU
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

 • Модифіковані теплоізоляційні сухі будівельні суміші на перлітовому заповнювачі 

  Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020)
  На сьогоднішній день одним з основних стратегічно важливих питань в Україні є енергозбереження. Підвищення вимог до теплоізоляції будівель сприяє створенню нових та більш ефективних матеріалів.
 • Використання відходів у будівництві 

  Коновалов, С. В. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
  В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що використання золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяють покращенню фізико-хімічних властивостей ...
 • Поводження з відходами буріння 

  Рикусова, Н. І.; Шестопалов, О. В. (ВНТУ, 2020)
  Найбільш поширеним методом утилізації відходів буріння є захоронення їх у шламовому амбарі. Це технологія не вирішує проблеми повної утилізації відходів. Запропонована схема поводження з відходами, в якій бурова стічна ...
 • Напрямки покращення екологічної безпеки міських автобусів 

  Войтків, С. В. (ВНТУ, 2020)
  Запропоновані напрямки покращення екологічної безпеки перспективних міських автобусів на основі зменшення шкідливих викидів та руйнівної дії на покриття міських вулиць за рахунок зменшення їх габаритної довжини та ...
 • Нові виклики та можливості інтеграції навчання з виробництвом у технічному університеті в сучасних умовах 

  Коваль, К. О.; Булига, Ю. В.; Мізерний, В. М. (ВНТУ, 2020)
  Продемонстровано сучасні виклики реалізації політики інтеграції навчання з виробництвом на загальноде-ржавному та регіональному рівнях на прикладі Вінницького національного технічного університету. Акценто-вано увагу на ...

Просмотреть больше